ทัวร์นิวซีแลนด์

ติดต่อสอบถามรายเอียดได้ที่ All Delight Travel        Tel: 084-554-6624;081-622-4553; 02-258-1559

 

                   โปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์

ทัวร์นิวซีแลนด์

ทัวร์นิวซีแลนด์

 

ตั้งอยู่ในทวีปโอเชียเนีย (Oceania) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ ประกอบด้วยเกาะเหนือและเกาะใต้ มีขนาดใกล้เคียงกับอังกฤษหรือญี่ปุ่น ประเทศที่อยู่ใกล้เคียงคือ ออสเตรเลีย ซึ่งใช้เวลาเดินทางโดยเครื่องบินเพียง 3 ชั่วโมง

 

พื้นที่โดยส่วนใหญ่เป็นภูเขา และพื้นที่ราบขนาดใหญ่ติดชายฝั่งทะเล ประเทศนิวซีแลนด์ประกอบด้วย 2 เกาะหลัก คือ เกาะเหนือ และเกาะใต้ โดยมีช่องแคบคุก (Cook Strait) คั่นกลางระหว่างเกาะ นอกจากนี้ ยังมีเกาะเล็กๆ อีกหลายเกาะ

 

เกาะเหนือ ส่วนกลางเป็นที่ราบสูง ภูเขาไฟคุกรุ่นพบได้ทั่วไป

เกาะใต้ เทือกเขาสูงส่วนใหญ่ถูกปกคลุมด้วยหิมะ มีธารน้ำแข็งปกคลุมเทือกเขาในตอนใต้ (Southern Alps) ซึ่งทอดยาวกว่า 500 กิโลเมตร ไปตลอดทั้งเกาะ

ลักษณะภูมิทัศน์ของนิวซีแลนด์มีความเป็นเอกลักษณ์ แตกต่างจากที่อื่น ทำให้พบพืชหรือนกบางชนิดที่มีเฉพาะในนิวซีแลนด์เท่านั้น ตัวอย่างที่ชัดเจน คือ นกกีวี นั่นเอง

 

เมืองสำคัญ

Wellington เป็นเมืองหลวงของนิวซีแลนด์ เป็นที่ตั้งของที่ทำการรัฐบาล มีสถานทูตไทยประจำประเทศนิวซีแลนด์ตั้งอยู่ที่เมืองนี้ นอกจากนี้ เมืองนี้ได้รับสมญาว่าเป็น Windy city เวลลิงตันเป็นเมืองท่าที่เชื่อมระหว่าง เกาะเหนือ และเกาะใต้ ที่มีช่องแคบคุก (cook) คั่นกลาง มีความสำคัญในด้านการปกครอง

Auckland อยู่ทางเกาะเหนือ เมืองที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ มีประชากรประมาณ 2 ล้านคน เป็นเมืองที่มีความทันสมัย และมีแหล่งชอปปิ้งและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เช่น สกายทาวเวอร์ (Sky Tower) ที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมือง เป็นศูนย์กลางธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ เนื่องจากเป็นเมืองท่าที่สำคัญและเป็นเมืองแห่งการเล่นเรือใบ มีแม่น้ำไวกาโต ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในนิวซีแลนด์ไหลผ่าน

Rotorua เมืองที่เรียกได้ว่า “เมืองแห่งสปาและการท่องเที่ยว” เนื่องจาก เมืองนี้อุดมไปด้วยแหล่งกำเนิดของน้ำพุร้อน ป่า ทุ่งหญ้าและทะเลสาบ อุดมสมบูรณ์ ด้วยปลาเทราต์ นอกจากนี้ยังเป็นเมืองโบราณที่สั่งสมวัฒนธรรมของชาวเมารี ทำให้เมือง นี้เต็มไป ด้วยความสนุกสนาน สำหรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชม

Christchurch เมืองที่เก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สุดทางเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ เป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลจากประเทศอังกฤษอย่างแท้จริง มีสวนดอกไม้สวยงาม มีแม่น้ำเอวอนไหลผ่านกลางเมืองและประกอบด้วยสถาปัตยกรรมในรูปแบบของอังกฤษยุคบุกเบิก ไคร้สท์เชิร์ชถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งสวนดอกไม้ตระการตา (Garden City)

Queenstown เป็นเมืองท่องเที่ยว ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวาคาทีปู (Wakatipu) จึงมีวิวสวยของเทือกเขาสีฟ้ายอดเขาหิมะปกคลุมขาว สะท้อนเงาทะเลสาบให้ผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติได้ชื่นชมกันควีนสทาวน์เป็นเมืองแห่งความสนุกสนานและมีชีวิตชีวา มีกิจกรรมนานัปการให้ทำ ทั้งในบริเวณตัวเมือง และเมืองใกล้เคียง

Dunedin หรือสก๊อตแลนด์แห่งนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ในเขต Otago เป็นที่ตั้ง ของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์ คือ University of Otago ปัจจุบันเป็นจุดศูนย์กลางนักท่องเที่ยวทัวร์ธรรมชาติ (Eco-tour) เช่น ทัวร์ดูนกเพนกวิน, ทัวร์ดูแมวน้ำ, และการเดินป่าแบบธรรมชาติ

Visitors: 7,846