สวิตเซอร์แลนด์_ใบไม้เปลี่ยนสี_8_วัน-TG

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 10-EUR08-N

สวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนแห่งทะเลสาปและเทือกเขาสวย เมืองน่ารักๆ ซูริก – ลูเซิรน์ - เบลาเซ่ – แซร์มัท – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – แซร์มัท – เจนีวา – โลซานน์ – มงเทรอซ์ – มงเทรอซ์ – เบิร์น – อินเทอลาเก้น - ยอดเขาจุงเฟรา

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  สวิตเซอร์แลนด์_ใบไม้เปลี่ยนสี_8_วัน-TG

วันที่ 1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2  สนามบินซูริก – ลูเซิรน์ - เบลาเซ่ – แซร์มัท
วันที่ 3  ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
วันที่ 4  แซร์มัท – เจนีวา – โลซานน์ – มงเทรอซ์
วันที่ 5  มงเทรอซ์ – เบิร์น – อินเทอลาเก้น
วันที่ 6  ยอดเขาจุงเฟรา
วันที่ 7  สนามบินซูริก - สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 8  สนามบินสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการ  สวิตเซอร์แลนด์_ใบไม้เปลี่ยนสี_8_วัน-TG   76,000/ ท่าน

กำหนดวันเดินทาง : 09-16 ต.ค. , 16-23 ต.ค. , 23-30 ต.ค.  และ 30 ตค. – 06 พ.ย. 2021

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม สวิตเซอร์แลนด์_ใบไม้เปลี่ยนสี_8_วัน-TG

 


Powered by MakeWebEasy.com