Finland_Adventure_(Icebreaker) 9 D - AY

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 4-EUR45B

ทัวร์ฟินแลนด์ ชม Icebreaker ชมSiida Museum พิพิธภัณฑ์ของชาวแลปป์ที่ จัดแสดงเป็นเอ็กซิบิชั่น บอกเล่าเรื่องราวและวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมือง ตั้งอยู่ทะเลสาบ Inari ในฤดูหนาวน้ำในทะเลสาบจะเย็นจัดจนกลายเป็น น้ำแข็งทะเลสาบนี้มีความยาวถึง 80 ก.ม. นำเข้าพัก Kelo Glass Igloos เป็นบ้านไม้สน เอกลักษณ์ของแลปแลนด์ ที่ผสมผสานกับโดมแก้ว โปร่งใสแบบอิกลู Glass Igloo เปิดประสบการณ์ขับเคลื่อนสุนัขลากเลื่อน Husky Safari (30 นาที) ฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีมายาวนานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว ชมหมู่บ้านซานต้า สัมผัสประสบการณ์ใหม่จากการทลายทุ่งน้ำแข็งที่จับตัวหนากว่า 1 เมตรในแต่ละวัน ว่าย น้ำทะเล Ice Floating ลงว่ายน้ำในบ่อน้ำกลางทะเลที่ หนาวเย็นและล้อมรอบไปด้วยน้ำแข็งหนา ที่มีอุณหภูมิที่ ติดลบกว่า 20 องศาเซลเซียสโดยชุดพิเศษ A Water Right Thermal Suit ฯลฯ

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม Finland_Adventure_(Icebreaker) 9 D - AY

วันที่ 1     กรุงเทพฯ - กรุงเฮลซิงกิ- อิวาโล่ (ฟินแลนด์)
วันที่ 2     อินารี- Kakslauttanen - นอนบ้านอิกลู - Husky Safari
วันที่ 3   Reindeer Safari – โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานตาครอส  - Arctic Treehouse
วันที่ 4   โรวาเนียมิ-เคมิ - Sampo Icebreaker
วันที่ 5   เคมิ - Snowmobile - Ice Restaurant –Seaside Glass Villas
วันที่ 6   เคมิ - Ice Fishing Safari - บินสู่เฮลซิงกิ
วันที่ 7   เอสโทเนีย – ทาลลินน์ – เที่ยวชมเมืองเก่า –The Palace of Toompea- Viru Gate - เฮลซิงกิ
วันที่ 8  เฮลซิงกิ - ปอร์โว  - เที่ยวกรุงเฮลซิงกิ – เดินทางกลับกรุงเทพฯ
วันที่ 9   เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ   Finland_Adventure_(Icebreaker) 9 D - AY

กำหนดวันเดินทาง :

PeriodTour Fare

Adults
Child 4-11

With Bed
Child 4-6

No Bed
SGL

Supp
No TKT

ADL / CHD
26 ธ.ค. 64 – 03 ม.ค. 2565173,000.-156,000.-139,000.-39,000.--34,000 / 29,000 (ทั้งรูท)
31 ม.ค. 08 ก.พ. 2565173,000.-156,000.-139,000.-39,000.--34,000 / 29,000 (ทั้งรูท)
12-20 กุมภาพันธุ์ 2565173,000.-156,000.-139,000.-39,000.-
-34,000 / 29,000 (ทั้งรูท)
19-27 มีนาคม 2565173,000.-156,000.-139,000.-39,000.-
-34,000 / 29,000 (ทั้งรูท)
09-17 เมษายน 2565173,000.-156,000.-139,000.-39,000.-
-34,000 / 29,000 (ทั้งรูท)

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  Finland_Adventure_(Icebreaker) 9 D - AY

 


Powered by MakeWebEasy.com