8 วัน คลาสสิค แกรนด์ตุรกี - TK

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 3-HTC-G.TK

8 วัน คลาสสิค แกรนด์ตุรกี - TK เที่ยวคัปปาโดเกีย - เกอเรเม – นครใต้ดินไคมัครี - คอนยา – ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - อิชเมียร์ – อิสตันบูล – สุเหร่าสีน้ำเงิน – พระราชวังทอปกาปึ - พระราชวังโดมาบาเช่ - โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย – ล่องเรือดินเนอร์พร้อมชมโชว์ - ขึ้นกาลาตา ทาวเวอร์

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  8 วัน คลาสสิค แกรนด์ตุรกี - TK

(บินภายใน 2 เที่ยว + พัก 5 ดาวทุกคืน + โรงแรมถ้ำ +ล่องเรือดินเนอร์ชมโชว์)

วันที่ 1     กรุงเทพฯ – อิสตันบูล
วันที่ 2     คัปปาโดเกีย
วันที่ 3     คอนยา
วันที่ 4     ปามุคคาเล
วันที่ 5     อิชเมียร์
วันที่ 6     อิสตันบูล
วันที่ 7     อิสตันบูล
วันที่ 8     เดินทางกลับกรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ  8 วัน คลาสสิค แกรนด์ตุรกี - TK

(บินภายใน 2 เที่ยว + พัก 5 ดาวทุกคืน + โรงแรมถ้ำ +ล่องเรือดินเนอร์ชมโชว์)

กำหนดวันเดินทาง :

ราคาทัวร์ 49,900 บาท : 26 ธ.ค. 64–2 ม.ค. 65 / 27 ธ.ค. 64– 3 ม.ค. 65 / 28 ธ.ค. 64– 4 ม.ค. 65 /  21-28 ม.ค. 65 / 4-11 ก.พ. 65 / 11-18 ก.พ. 65 / 11-18 มี.ค. 65 / 18-25 มี.ค. 65

อัตราค่าบริการ                               

ธ.ค.64 / ม.ค.- มี.ค. 65
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายุมากกว่า 11 ปีบริบูรณ์ พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ พัก 3 ท่านต่อห้อง ราคาท่านละ
49,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
5,500
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ต้องสริมเตียง46,900
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์  เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)
70,000-100,000
ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักคืน (BKK-IST-NAV//ADB-IST-BKK)20,000

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  8 วัน คลาสสิค แกรนด์ตุรกี - TK

 


Powered by MakeWebEasy.com