8 วัน 5 คืน คลาสสิก แกรนด์ตุรกี - TK

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 12-HTC-CTK

เที่ยวคัปปาโดเกีย - เกอเรเม – นครใต้ดินไคมัครี - คอนยา – ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - อิชเมียร์ – อิสตันบูล – สุเหร่าสีน้ำเงิน – พระราชวังทอปกาปึ - พระราชวังโดมาบาเช่ - โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย – ล่องเรือดินเนอร์พร้อมชมโชว์ - ขึ้นกาลาตา ทาวเวอร์ คัปปาโดเกีย - เกอเรเม – นครใต้ดินไคมัครี - คอนยา – ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี - อิชเมียร์ – อิสตันบูล – สุเหร่าสีน้ำเงิน – พระราชวังทอปกาปึ - พระราชวังโดมาบาเช่ โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - โชว์ระบำหน้าท้อง - ขึ้นกาลาตา ทาวเวอร์

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  8 วัน 5 คืน คลาสสิก แกรนด์ตุรกี - TK

กำหนดวันเดินทาง :    พฤษภาคม - ธันวาคม 2565

(บินภายใน 2 เที่ยว + พัก 5 ดาวทุกคืน + โรงแรมถ้ำ +ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส)

วันที่ 1     กรุงเทพฯ
วันที่ 2     อิสตันบูล - คัปปาโดเกีย
วันที่ 3     คัปปาโดเกีย - คอนยา
วันที่ 4     คอนยา – ปามุคคาเล
วันที่ 5     ปามุคคาเล – อิชเมียร์ – อิสตันบูล
วันที่ 6     อิสตันบูล- บลูมอสก์ – พระราชวังทอปกาปึ - ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
วันที่ 7     พระราชวังโดลมาบาเช่ – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ขึ้นหอคอยกาลาตาทาวเวอร์
วันที่ 8     อิสตันบูล - กรุงเทพมหานคร

อัตราค่าบริการ  8 วัน 5 คืน คลาสสิก แกรนด์ตุรกี - TK

(บินภายใน 2 เที่ยว + พัก 5 ดาวทุกคืน + โรงแรมถ้ำ +ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส)

ราคาทัวร์ 49,900 บาท : 12-19 พ.ค. 65/ 21-28 พ.ค. 65/ 10-17 มิ.ย. 65/ 12-19 ก.ค. 65/ 28 ก.ค.- 4 ส.ค. 65/ 11-18 ส.ค. 65/ 16-23 ก.ย. 65/ 12-19 ต.ค. 65 / 13-20 ต.ค. 65/ 20-27 ต.ค. 65 / 21-28 ต.ค. 65 / 2-9 ธ.ค. 65 /

ราคาทัวร์ 53,900 บาท (เทศกาลปีใหม่) : 26 ธ.ค.-2 ม.ค. 66 / 27 ธ.ค. – 3 ม.ค. 66 / 28 ธ.ค. – 4 ม.ค. 66

อัตราค่าบริการ                               

พ.ค. - ธ.ค 2565ปีใหม่
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายุมากกว่า 12 ปีบริบูรณ์ พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ พัก 3 ท่านต่อห้อง ราคาท่านละ49,90053,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
5,5006,500
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ต้องสริมเตียง46,90049,900
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์  เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)
70,000-100,000
ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักคืน (BKK-IST-NAV//ADB-IST-BKK)20,00023,000

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  8 วัน 5 คืน คลาสสิก แกรนด์ตุรกี - TK

 


Powered by MakeWebEasy.com