8 วัน อันซีนตุรกี ตะวันออก - TK

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 3-HTC-UNTK

8 วัน อันซีนตุรกี ตะวันออก - TK เที่ยว อดานา – พิพิธภัณฑ์อะตาเติร์ก – กาซีอันเตป – พิพิธภัณฑ์โมเสก (ระดับโลก) – ปราสาทกาซีอันเตป ล่องเรือทะเลสาบเซย์ฮาน – เขื่อนอะตาเติร์ก – อดิยามาน – เมาท์เนมรุท – อูร์ฟา – หมู่บ้านรังผึ้ง - ดียาร์บากีร์ – เมืองโบราณซาวูร์ – มาร์ดิน – ปราสาทมาร์ดิน

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  8 วัน อันซีนตุรกี ตะวันออก - TK

บินตรง + บินภายใน 2 เที่ยว + พักโรงแรม 5 ดาว + รวมทิปแล้ว

วันที่ 1     กรุงเทพฯ – อิสตันบูล
วันที่ 2     อิสตันบูล – สนามบินอดานา - สุเหร่าเซบันชิ - สะพานหินโรมันโบราณ - พิพิธภัณฑ์อะตาเติร์ก - ล่องเรือในเขื่อนเซย์ฮาน 
วันที่ 3     เมืองกาซีอันเตป - พิพิธภัณฑ์โมเสกซุกมา - เข้าชมปราสาทกาซีอันเตป - ชมเมืองกาซีอันเตป และชมวิหาหกิจทอพรม 
วันที่ 4    เมืองซานลึอูร์ฟา หรือ อูร์ฟา - ชมถ้ำแห่งอับราฮัม -บ่อปลาศักดิ์สิทธิ์ (The pool of Sacred fish) - หมู่บ้านรังผึ้ง 
วันที่ 5    เขื่อนอะตาเติร์ก - ภูเขาเนมรุท - เมืองดียาร์บากีร์ 
วันที่ 6    ชมป้อมปราการและกำแพงเมืองดียาร์บากีร์ - ชมซินซิริเย มาดราซา - ชม คาซิมิเย มาดราซา - ตลาดแกรนด์บาซาร์ 
วันที่ 7     ชมเมืองโบราณซาวูร์ - เข้าชมไปรษณีย์มาร์ดิน - ปราสาทมาร์ดิน
วันที่ 8      เดินทางกลับกรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ   8 วัน อันซีนตุรกี ตะวันออก - TK

บินตรง + บินภายใน 2 เที่ยว + พักโรงแรม 5 ดาว + รวมทิปแล้ว

กำหนดวันเดินทาง :

ราคาทัวร์ 53,900 บาท :         19-26 พ.ย. 64 / 10-17 ธ.ค. 64 / 21-28 ม.ค. 65 / 4-11 ก.พ. 65 /11-18 ก.พ. 65 / 11-18 มี.ค. 65 / 18-25 มี.ค. 65

ราคาทัวร์ 56,900 บาท :         26 ธ.ค. 64– 2 ม.ค. 65 / 29 ธ.ค. 64– 5 ม.ค. 65

อัตราค่าบริการ                               

ธ.ค.64 / ม.ค.- มี.ค. 65ปีใหม่ 2564
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายุมากกว่า 12 ปีบริบูรณ์ พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ พัก 3 ท่านต่อห้อง ราคาท่านละ53,90056,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
6,0006,000
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ต้องสริมเตียง50,90053,900
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์  เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)
70,000-100,000
ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักคืน (BKK-IST-NAV//ADB-IST-BKK)20,00023,000

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม   8 วัน อันซีนตุรกี ตะวันออก - TK

บินตรง + บินภายใน 2 เที่ยว + พักโรงแรม 5 ดาว + รวมทิปแล้ว

 


Powered by MakeWebEasy.com