Grand Germany(World Heritage) 12 วัน - TG

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 3-WPTG1312FOM

Grand Germany(World Heritage) 12 วัน - TG เข้าชมภายในพระราชวังวือซ์บวร์ก และเขตเมืองเก่า (มรดกโลก) * พักในเขตเมืองเก่าโรเธนเบิร์ก ,เข้าชมภายในปราสาทนอยชวานสไตน์ * นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาหิมะซุกสปิตซ์ ,เที่ยวเบอร์ลินเมืองหลวง ของ สหพันธ์รัฐเยอรมัน * ชมเควดลินบวร์ก เมืองมรดกโลก, เที่ยวชมเมืองกอสล่าร์ เมืองมรดกโลก ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนเมืองอื่นๆ ,ชมมหาวิหาร แห่ง เมืองโคโลญจน์ มรดกโลก ,ล่องเรือแม่น้ำไรน์ และชมเมืองแสนสวยริมแม่น้ำไรน์และแม่น้ำโมเซล * น้ำดื่มบนรถตลอดการเดินทาง

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  Grand Germany(World Heritage) 12 วัน - TG

วันที่ 1    กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ท 
วันที่ 2    แฟรงค์เฟิร์ท – เข้าชมพระราชวังวือซ์บวร์ก – วือซ์บวร์ก – โรเธนบวร์ก – พักเมืองเก่าโรเธนเบิร์ก
วันที่ 3    โรเธนเบิร์ก – อูล์ม – ชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – การ์มิซพาเท่น เคียร์เค่น
วันที่ 4    การ์มิซพาเท่น เคียร์เค่น – ยอดเขาซุกสปิตซ์ – นูเรมเบิร์ก
วันที่ 5    นูเรมเบิร์ก – เดรสเดน – เดินเล่นชมเมืองเก่า  
วันที่ 6    เดรสเดน – เบอร์ลิน (มรดกโลก) – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง    
วันที่ 7    เบอร์ลิน – เควดลินบวร์ก (มรดกโลก) – กอสลา (มรดกโลก)
วันที่ 8    กอสล่าร์  – วัปเพอทาล – โคโลญจน์ (มรดกโลก)   
วันที่ 9    โคโลญจน์ – เซนต์กอร์ – บ๊อปพาร์ด – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – ค๊อกเคม – แฟรงเฟิร์ท
วันที่ 10  แฟรงค์เฟิร์ต – ไมน์ – ช้อปปิ้ง     
วันที่ 11  แฟรงค์เฟิร์ต – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)       
วันที่ 12   กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)       

อัตราค่าบริการ  Grand Germany(World Heritage) 12 วัน - TG

กำหนดวันเดินทาง : 

อัตราค่าบริการ * รวมค่าวีซ่า * ค่าทิปพนักงานขับรถ
กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
พักเดี่ยว
08 – 19 ต.ค.64113,900113,900108,90025,900
22 ต.ค.- 2 พ.ย.64***113,900113,900108,90025,900
12 – 23 พ.ย.64***110,900110,900105,90025,900
03 – 14 ธ.ค.64110,900110,900105,90025,900
29 ธ.ค.64 – 09 ม.ค.65***118,900118,900103,90025,900
21 ม.ค.– 01 ก.พ.65110,900110,900105,90025,900
11 – 22 ก.พ.65110,900110,900105,90025,900
18 – 29 มี.ค.65110,900110,900105,90025,900
*** ต้องการที่นั่งชั้นธุรกิจราคาพิเศษ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ***
กรุณาสำรองที่นั่งล่องหน้าอย่างน้อย 8 สัปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า 

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม Grand Germany(World Heritage) 12 วัน - TG

 


Powered by MakeWebEasy.com