8 วัน อันซีน ไซปรัส-EK

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 4-HTC210031

8 วัน อันซีน ไซปรัส-EK พาเที่ยวลาร์นากา – นิโคเซีย – ไคเรเนีย – ซาลามิส – ฟามากุสตา – ไคเธียร์ - เทือกเขาทรูดอส – อารามไคค์โคส – ลีมาซอล – คูริออน – ปาโฟส

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  8 วัน อันซีน ไซปรัส-EK

วันที่ 1     กรุงเทพฯ
วันที่ 2     ดูไบ - ลาร์นากา - ฟามากุสตา
วันที่ 3     นิโคเซีย - ไคเรเนีย
วันที่ 4     นิโคเซีย - ไคค์โคส - ลีมาซอล
วันที่ 5     ปาโฟส - คูริออน
วันที่ 6     ลาร์นากา
วันที่ 7     ลาร์นากา
วันที่ 8      เดินทางกลับกรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ  8 วัน อันซีน ไซปรัส-EK

กำหนดวันเดินทาง :

ราคาทัวร์ 75,900บาท :            4-11 ธ.ค. 64 / 15-22 ม.ค. 65 / 5-12 ก.พ. 65 / 19-26 ก.พ. 65 / 12-19 มี.ค. 65 / 19-26 มี.ค. 65

ราคาทัวร์ 79,900 บาท :           28 ธ.ค. 64– 4 ม.ค. 65 / 9-16 เม.ย. 65/ 12-19 เม.ย. 65

อัตราค่าบริการ                               

ธ.ค.64 / ม.ค.- มี.ค. 65ปีใหม่ 2564
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายุมากกว่า 12 ปีบริบูรณ์ พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ พัก 3 ท่านต่อห้อง ราคาท่านละ75,90079,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
11,00014,000
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ต้องสริมเตียง69,90073,900
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์  เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)
90,000-120,000
ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักคืน (BKK-DXB-LCA-DXB-BKK)
23,00026,000
กรณีมีวีซ่าเชงเก้น Multiple visa ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถเข้าไซปรัสได้ หักคืนค่าวีซ่า2,0002,000

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  8 วัน อันซีน ไซปรัส-EK

 


Powered by MakeWebEasy.com