5 วัน 4 คืน เที่ยวอีสานใต้-WE

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 2-HTC-SISAN

5 วัน 4 คืน เที่ยวอีสานใต้-WE เที่ยว นครราชสีมา – บุรีรัมย์ – สุรินทร์ – ศรีสะเกษ – อุบลราชธานี

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  5 วัน 4 คืน เที่ยวอีสานใต้-WE

วันแรก    กรุงเทพฯ – ทุ่งทานตะวันไร่มณีศร – ปราสาทหินพิมาย
วันที่สอง  พิมาย - บุรีรัมย์ สเตเดียม – ปราสาทหินพนมรุ้ง – ปราสาทหินต่ำ
วันที่สาม  บุรีรัมย์ – สุรินทร์ – วนอุทยานพนมสวาย – ปราสาทศีขรภูมิ – วัดป่าศรีมงคล (ศรีสะเกษ) – ปราสาทสระกำแพงใหญ่ – วัดพระธาตุเรืองรอง – อุบลราชธานี (พักค้าง 2 คืน)
วันที่สี่     อุบลราชธานี – สามพันโบก – หาดหงส์ – แก่งชมดาว – อุทยานผาแต้ม – เขื่อนสิริธร – วัดเรืองแสง
วันที่ห้า   ขัวน้อย – วัดทุ่งศรีเมือง – วัดพระธาตุหนองบัว – วิหารกลางน้ำ – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพมหานคร

อัตราค่าบริการ  5 วัน 4 คืน เที่ยวอีสานใต้-WE

กำหนดวันเดินทาง : 

ราคาทัวร์ 17,900 บาท : 18-22 พ.ย.64 / 25-29พ.ย.64 / 8-12 ธ.ค.64 / 23-27 ธ.ค. 64/ 20-24 ม.ค. 65 / 3-7 ก.พ. 65 / 11-15 ก.พ. 65 / 24-28 ก.พ. 65

ราคาทัวร์ 19,900 บาท : 2-6 ธ.ค. 64/ 28 ธ.ค. 64-1 ม.ค.65 / 31 ธ.ค.64- 4 ม.ค. 65

อัตราค่าบริการ                               

พ.ย.64 - ก.พ. 65หยุดยาว/ปีใหม่
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายุมากกว่า 11 ปีบริบูรณ์ พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือพัก 3 ท่านต่อห้อง17,90019,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
4,0005,000
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง14,90016,900
ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักออก (one way : อุบลราชธานี – สุวรรณภูมิ)
1,5002,500

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม 5 วัน 4 คืน เที่ยวอีสานใต้-WE

 


Powered by MakeWebEasy.com