5 วัน 4 คืน นครพนม – มุกดาหาร – อุบลราชธานี - FD, WE

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 3HTC-EISAN

5 วัน 4 คืน นครพนม – มุกดาหาร – อุบลราชธานี - FD, WE เที่ยว นครพนม , อนุสรณ์สถานโฮจิมินห์, บ้านลุงโฮ ,จวนผู้ว่า , วัดนักบุญอันนา , หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ ,สตรีทอาร์ท, พระธาตุเรณูนคร, พระธาตุพนม , วัดจอมศรี , พระธาตุนคร , พญาศรีสัตตนาคราช , สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3 , มุกดาหาร , แก่งกะเบา , องค์พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช ,วัดภูมโนรมย์ , สามพันโบก, ขงเจียม , ผาแต้ม ,เสาเฉลียง , วัดถ้ำวังผาพญานาคราช , น้ำตกสร้อยสวรรค์ , โขงเจียม , วัดถ้ำคูหาสวรรค์ , จุดชมวิวแม่น้ำสองสี ,แก่งตะนะ , วัดสิรินธรวราราม

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  5 วัน 4 คืน นครพนม – มุกดาหาร – อุบลราชธานี - FD, WE

พฤศจิกายน 2564 – มีนาคม 2565

บินไป-กลับ นครพนม และ อุบลราชธานี โดย ไทย แอร์ เอเชีย/ สมายล์

(พักนครพนม 2 คืน และ โขงเจียม 2 คืน)

วันแรก    กรุงเทพฯ - นครพนม –อนุสรณ์สถานโฮจิมินห์– บ้านลุงโฮ-จวนผู้ว่า – วัดนักบุญอันนา - หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ - สตรีทอาร์ท
วันที่สอง  พระธาตุเรณูนคร  –พระธาตุพนม – วัดจอมศรี – พระธาตุนคร – พญาศรีสัตตนาคราช - สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3
วันที่สาม  นครพนม – มุกดาหาร - แก่งกะเบา – องค์พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช – วัดภูมโนรมย์  - สามพันโบก
วันที่สี่     โขงเจียม -  ผาแต้ม – เสาเฉลียง – วัดถ้ำวังผาพญานาคราช - น้ำตกสร้อยสวรรค์
วันที่ห้า   โขงเจียม -  วัดถ้ำคูหาสวรรค์ - จุดชมวิวแม่น้ำสองสี - แก่งตะนะ - วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

อัตราค่าบริการ  5 วัน 4 คืน นครพนม – มุกดาหาร – อุบลราชธานี - FD, WE

กำหนดวันเดินทาง : 

ราคาทัวร์ 19,900 บาท : 18-22 พ.ย.64 / 25-29พ.ย.64 / 8-12 ธ.ค.64 / 23-27 ธ.ค. 64/ 20-24 ม.ค. 65/ 3-7 ก.พ. 65 / 11-15 ก.พ. 65 / 3-7 มี.ค.65 / 17-21 มี.ค. / 24-28 มี.ค. 65

ราคาทัวร์ 21,900 บาท : 2-6 ธ.ค. 64/ 28 ธ.ค. 64-1 ม.ค.65 / 31 ธ.ค.64- 4 ม.ค. 65

อัตราค่าบริการ                               

พ.ย. 2564 - มี.ค. 2565หยุดยาว/ปีใหม่
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายุมากกว่า 11 ปีบริบูรณ์ พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือพัก 3 ท่านต่อห้อง19,90021,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
4,0005,500
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง16,90018,900
ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักคืน 2,8004,000

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม 5 วัน 4 คืน นครพนม – มุกดาหาร – อุบลราชธานี - FD, WE

 


Powered by MakeWebEasy.com