Grand Iceland 10 Day - AY

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 10-WPTG0610A

เรคยาวิค – บลู ลากูน – วงแหวนทองคำ – น้ำตกสโกก้า – วิค – อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล – เรนิสแดรงเกอร์ – ชมหาดทรายดำ– ขับสโนโมบิลชมทุ่งน้ำแข็งไมร์ดาลสโจคูล – อคูเรริ – ฮูซาวิค – ชมปลาวาฬ – ทะเลสาบเมวัท – เซลล์ฟอสส์ – เรคยาวิค – ชมเมือง

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม Grand Iceland 10 Day - AY

วันที่ 1     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เฮลซิงกิ
วันที่ 2     เฮลซิงกิ – เรคยาวิค – วงกลมทองคำ – น้ำตกกัลล์ฟอสส์ – ปากปล่องภูเขาไฟเคริด – น้ำตกเซลยาลันส์ฟอสส์ – วิค
วันที่ 3     วิค – น้ำตกสโกก้า – ขับรถสโนโมบิล ทุ่งน้ำแข็งไมดาลโจคูล – ถ้ำน้ำแข็งคัทล่า – หาดทรายดำ – เรย์นิสดรันก้าร์ – วิค
วันที่ 4     วิค – ทะเลสาบธารน้ำแข็ง โจกุลซาลอน – ถ้ำน้ำแข็งอนาคอนดา -  ชายหาดไดมอนด์ บีช – สกาฟตาเฟล – วิควิก – น้ำตกสโกก้า – ล่องเรือลากูนโจคูซาลอน(เจมส์บอน) – ไดมอนด์ บีช – เอไกล์สตาดีร์
วันที่ 5     เอไกล์สตาดีร์ – บ่อโคลนเดือด – ทะเลสาบเมวัท – ดิมมูโบร์กีร์–– น้ำตกเดทติ – น้ำตกโกด้าฟอสส์ – อคูเรริ  
วันที่ 6     อคูเรริ / ฮูซาวิค – ล่องเรือชมปลาวาฬ – พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน – สติกกิชฮอลเมอร์
วันที่ 7     สติกกิชฮอลเมอร์ – ภูเขาคีร์กจูเฟล – นํ้าตกเฮินฟอซซ่า – เรคยาวิค    
วันที่ 8     เรคยาวิค – ชมเมือง – แช่น้ำแร่บลูลากูน –  ชมวิวบนอาคารพาร์ลานพร้อมดินเนอร์  
วันที่ 9     เคฟราวิค – เฮลซิงกิ(แวะช้อปปิ้ง) – กรุงเทพ
วันที่ 10   กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ   Grand Iceland 10 Day - AY

กำหนดวันเดินทาง :

วันเดินทางผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
20 – 29 พ.ค.65 157,900157,900157,90030,900
03 – 12 มิ.ย.65 164,900164,900164,90038,900
17 – 26 มิ.ย.65164,900164,900164,90038,900
01 – 10 ก.ค.65164,900164,900164,90038,900
22 – 31 ก.ค.65164,900164,900164,90038,900
11 – 20 ส.ค.65164,900164,900164,90038,900
17 – 26 ก.ย.65 154,900154,900154,90032,900
08 – 17 ต.ค.65 154,900154,900154,90032,900
22 – 31 ต.ค.65151,900151,900151,90030,900

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  Grand Iceland 10 Day - AY

 


Powered by MakeWebEasy.com