10 วัน 007 เจมส์ บอนด์ แคลช แลนด์ดิ้ง สวิส-LX

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 12-HTC-210039

10 วัน 007 เจมส์ บอนด์ แคลช แลนด์ดิ้ง สวิส-LX ยลเสน่ห์เมืองเล็กๆในสวิส... พร้อมตามรอย เจมส์ บอนด์ และ สหายผู้กอง นำเที่ยว ซูริค, โมเกลเบิร์ก, ไอเซิลวาลด์ แห่ง Crash Landing on You, ทะเลสาบเบรียนทซ์, มูร์เริน, กิมเมลวาลด์, ขึ้นเขาชิลท์ธอร์น (เขาเจมส์บอนด์ 007), ซิกริสวิล, เบิร์น, เบียล, เนอชาแตล, โลซานน์, ไอเกิล, มอนต์เทย์, พักโดมอิกลู, แช่น้ำแร่ร้อนอีแวร์ดง เล แบ็ง, แอร์กิสวิล, ลูเซิร์น

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  10 วัน 007 เจมส์ บอนด์ แคลช แลนด์ดิ้ง สวิส-LX

วันที่ 1  24 ธ.ค. 2564       กรุงเทพมหานคร – ซูริค
วันที่ 2  25 ธ.ค. 2564       ซูริค – โมเกลเบิร์ก – ทรีทอปวอล์ค - ไอเซิลวาล์ด – สเตชเกลเบิร์ก - มูร์เริน (พักค้างชาเลต์ 2 คืน)
วันที่ 3   26 ธ.ค. 2564      มูร์เริน – กิมเมลวาล์ด – ขึ้นเขาชิลท์ธอร์น (เขาเจอมส์บอนด์ 007) – สาธิตทำมาร์ตินี เครื่องดื่ม 007
วันที่ 4   27 ธ.ค. 2564       มูร์เริน – ซิกริสวิล – เบิร์น (พักค้าง 2 คืน)
วันที่ 5   28 ธ.ค. 2564       เบิร์น – เบียล – เนอชาแตล - ปราสาทโบราณเนอชาแตล - เบิร์น
วันที่ 6   29 ธ.ค. 2564       เบิร์น – โลซานน์ – นั่งรถไฟสู่เมืองไอเกิล – มอนต์เทย์ - พักโดมอิกลู
วันที่ 7   30 ธ.ค. 2564       มอนต์เทย์ – White Pod – อีแวร์ดง เล แบ็ง – แช่น้ำแร่ธรรมชาติแบบเต็มอิ่ม
วันที่ 8   31 ธ.ค. 2564       อีแวร์ดง เล แบ็ง – แอร์กิสวิล – ลูเซิร์น – ซูริค   
วันที่ 9   1 ม.ค. 2565         ซูริค - กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 10 2 ม.ค. 2565         กรุงเทพมหานคร

อัตราค่าบริการ  10 วัน 007 เจมส์ บอนด์ แคลช แลนด์ดิ้ง สวิส-LX

กำหนดวันเดินทาง : 24 ธันวาคม 2564 – 2 มกราคม 2565


อัตราค่าบริการ                               

24 ธ.ค. 2564 – 2 ม.ค. 2565
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายุมากกว่า 11 ปีบริบูรณ์ พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ พัก 3 ท่านต่อห้อง ราคาท่านละ
129,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
30,000
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง
124,900
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์  เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)
80,000-110,000
ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักคืน (BKK-ZRH-BKK)
29,000
กรณีมีวีซ่าเชงเก้นแล้ว หักเงินคืนค่าวีซ่าท่านละ3,500

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  10 วัน 007 เจมส์ บอนด์ แคลช แลนด์ดิ้ง สวิส-LX

 


Powered by MakeWebEasy.com