8 วัน ฟินแลนด์ ออโรร่า ไอซ์เบรกเกอร์ -AY

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 4-HTC-210024

8 วัน ฟินแลนด์ ออโรร่า ไอซ์เบรกเกอร์ -AY พัก Glass Igloo 2 คืน แบบจุใจ พร้อมห้องน้ำส่วนตัว อิวาโล - ฟาร์มกวางเรนเดียร์ – ฮัสกี้ซาฟารีฟาร์ม – นั่งรถลากเลื่อน – คิตติลา – Snow Village -โรวาเนียมิ (พัก Glass igloo 2 คืน) - ขับสโนว์โมบิล - ตกปลาน้ำแข็ง – พิพิธภัณฑ์ศูนย์วิทยาศาสตร์อาร์กติกุม - หมู่บ้านซานตาคลอส – ล่าแสงเหนือ – เคมิ - ล่องเรือตัดน้ำแข็งซัมโป (Sampo Icebreaker) -Snow Experience 365 – โรวาเนียมิ – เฮลซิงกิ - เที่ยวชมเมือง - ช้อปปิ้ง

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  8 วัน ฟินแลนด์ ออโรร่า ไอซ์เบรกเกอร์ -AY

พัก Glass Igloo 2 คืน แบบจุใจ พร้อมห้องน้ำส่วนตัว

วันที่ 1    24 ธ.ค. 2564       กรุงเทพมหานคร – ซูริค
วันที่ 2   25 ธ.ค. 2564       ซูริค – โมเกลเบิร์ก – ทรีทอปวอล์ค - ไอเซิลวาล์ด – สเตชเกลเบิร์ก - มูร์เริน (พักค้างชาเลต์ 2 คืน)
วันที่ 3   26 ธ.ค. 2564      มูร์เริน – กิมเมลวาล์ด – ขึ้นเขาชิลท์ธอร์น (เขาเจอมส์บอนด์ 007) – สาธิตทำมาร์ตินี เครื่องดื่ม 007
วันที่ 4   27 ธ.ค. 2564       มูร์เริน – ซิกริสวิล – เบิร์น (พักค้าง 2 คืน)
วันที่ 5   28 ธ.ค. 2564       เบิร์น – เบียล – เนอชาแตล - ปราสาทโบราณเนอชาแตล - เบิร์น
วันที่ 6   29 ธ.ค. 2564       เบิร์น – โลซานน์ – นั่งรถไฟสู่เมืองไอเกิล – มอนต์เทย์ - พักโดมอิกลู
วันที่ 7   30 ธ.ค. 2564       มอนต์เทย์ – White Pod – อีแวร์ดง เล แบ็ง – แช่น้ำแร่ธรรมชาติแบบเต็มอิ่ม
วันที่ 8   31 ธ.ค. 2564       อีแวร์ดง เล แบ็ง – แอร์กิสวิล – ลูเซิร์น – ซูริค   
วันที่ 9   1 ม.ค. 2565         ซูริค - กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 10 2 ม.ค. 2565         กรุงเทพมหานคร

อัตราค่าบริการ  8 วัน ฟินแลนด์ ออโรร่า ไอซ์เบรกเกอร์ -AY

กำหนดวันเดินทาง :

าคาทัวร์ 154,900 บาท : 20-27 ม.ค. 65 / 4-11 ก.พ. 65 / 24 ก.พ. -3 มี.ค. / 17-24 มี.ค. 65 / 9-16 เม.ย. 65

ราคาทัวร์ 159,900 บาท : 25 ธ.ค. 64 – 1 ม.ค. 65 / 28 ธ.ค. 64 – 4 ม.ค. 65


อัตราค่าบริการ                               

มกราคม- มีนาคม 2565ปีใหม่ 2564-2565
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายุมากกว่า 11 ปีบริบูรณ์ พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ พัก 3 ท่านต่อห้อง ราคาท่านละ
154,900159,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
30,00035,000
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง
149,900154,900
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ (AY) เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)
85,000-120,000
ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักคืนทั้งใบ (BKK-IVL//RVN-BKK)32,00037,000
กรณีมีวีซ่าเชงเก้นแล้ว หักเงินคืนค่าวีซ่าท่านละ3,2003,200

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  8 วัน ฟินแลนด์ ออโรร่า ไอซ์เบรกเกอร์ -AY

 


Powered by MakeWebEasy.com