8 วัน รัสเซีย มูรมันสค์ ล่าแสงเหนือ - TK

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 3-HTC-210029

8 วัน รัสเซีย มูรมันสค์ ล่าแสงเหนือ - TK มอสโคว์ , พระราชวังซาริซิน่า , มหาวิหารเซ็นต์บาซิล ,บังเกอร์ 42 สมัยสงครามเย็น, มูร์มันสค์ ,ล่าแสงเหนือ , เรือตัดน้ำแข็งนิวเคลียร์ไอซ์เบรกเกอร์ , ขี่สโนว์โมบิล , นั่งรถสุนัขลากเลื่อน , พระราชวังแคทเธอรีน , พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ

Share

Share

8 วัน รัสเซีย มูรมันสค์ ล่าแสงเหนือ - TK                                      

    ธันวาคม 2564 - มีนาคม 2565

           เริ่มต้น 77,900 บาท (คนไทยเที่ยวได้...ไม่ต้องขอวีซ่า)

มอสโคว์ – พระราชวังซาริซิน่า - มหาวิหารเซ็นต์บาซิล - บังเกอร์ 42 สมัยสงครามเย็น  มูร์มันสค์ - ล่าแสงเหนือ – เรือตัดน้ำแข็งนิวเคลียร์ไอซ์เบรกเกอร์ – ขี่สโนว์โมบิล – นั่งรถสุนัขลากเลื่อน – พระราชวังแคทเธอรีน – พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ

ราคาทัวร์ 77,900 บาท :      3-10 ธ.ค. 64 / 10-17 ธ.ค. 64 / 21-28 ม.ค. 65                                                            4-11  ก.พ. 65 / 11-18 มี.ค. 65 / 18-25 มี.ค. 65

ราคาทัวร์ 79,900 บาท :      28 ธ.ค. 64– 4 ม.ค. 65 / 29 ธ.ค. 64– 5 ม.ค. 65

 


อัตราค่าบริการ                               

ธ.ค.64 / ม.ค.- มี.ค. 65ปีใหม่ - 2565
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายุมากกว่า 11 ปีบริบูรณ์ พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ พัก 3 ท่านต่อห้อง ราคาท่านละ
77,90079,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
4,5005,500
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง
72,90074,900
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ (AY) เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)
70,000-100,000
ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักคืน (BKK-VKO//LED-BKK)20,00023,000

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  8 วัน รัสเซีย มูรมันสค์ ล่าแสงเหนือ - TK

 


Powered by MakeWebEasy.com