10 วัน กรีซ แกรนด์ทัวร์-TK.

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 10-HTC-210035

10 วัน กรีซ แกรนด์ทัวร์-TK เทสซาโลนิกิ – เมทิโอร่า – คาลัมบาก้า – วิหารอพอลโล – เดลฟี – ปาทรัส – โครินท์ - มิโคนอส – ซานโตรินี (พร้อมบินภายใน) – เอเธนส์ – ช้อปปิ้งเอาท์เลต

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  10 วัน กรีซ แกรนด์ทัวร์-TK.


วันที่ 1   กรุงเทพ
วันที่ 2   อิสตันบูล - เทสซาโลนิกิ
วันที่ 3   เทสซาโลนิกิ - คาลัมบาก้า
วันที่ 4   เดลฟี
วันที่ 5   ปาทรัส - โครินท์ - เอเธนส์
วันที่ 6   มิโคนอส
วันที่ 7   ซานโตรินี
วันที่ 8   ซานโตรินี - เอเธนส์ (บินภายใน)
วันที่ 9   เอเธนส์
วันที่ 10  กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ  10 วัน กรีซ แกรนด์ทัวร์-TK.

กำหนดวันเดินทาง :  6-15 เม.ย. 65 / 8-17 เม.ย. 65 / 4-13 พ.ค. 65 / 10-19 มิ.ย. 65/ 7-16 ต.ค. 65/ 21-30 ต.ค. 65


อัตราค่าบริการ                               

เม.ย. - ต.ค. 2565
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายุมากกว่า 11 ปีบริบูรณ์ พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ พัก 3 ท่านต่อห้อง ราคาท่านละ
99,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
18,000
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง
95,900
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ (AY) เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)
85,000-120,000
ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักคืน BKK-IST-SKG//ATH-IST-BKK หักค่าตั๋ว (ผู้ใหญ่)
22,000

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  10 วัน กรีซ แกรนด์ทัวร์-TK.

 


Powered by MakeWebEasy.com