10 วัน กรีซ แกรนด์ทัวร์-TK

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 10-HTC-TK10DGREECE

เทสซาโลนิกิ – เมทิโอร่า – คาลัมบาก้า – วิหารอพอลโล – เดลฟี – ปาทรัส – โครินท์ - มิโคนอส – ซานโตรินี (พร้อมบินภายใน 1 เที่ยว) – เอเธนส์ – ช้อปปิ้งเอาท์เล็ต

Share

Share

บินเข้า เทสซาโลนิกิ – บินออกจากเอเธนส์ โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส

รายละเอียดโปรแกรม  10 วัน กรีซ แกรนด์ทัวร์-TK

กำหนดวันเดินทาง :   7-16 ต.ค. 65/ 21-30 ต.ค. 65

วันที่ 1   กรุงเทพ
วันที่ 2   อิสตันบูล - เทสซาโลนิกิ
วันที่ 3   เทสซาโลนิกิ – คาลัมบาก้า - อารามเมทิโอรา
วันที่ 4   คาลัมบาก้า – เดลฟี – วิหารอพอลโล  
วันที่ 5   เดลฟี – ปาทรัส – คลองโครินท์ – เอเธนส์   
วันที่ 6   เอเธนส์ – มิโคนอส
วันที่ 7   มิโคนอส - ซานโตรินี
วันที่ 8   ซานโตรินี - เอเธนส์ (บินภายใน)
วันที่ 9   เอเธนส์ - อะโครโพลิส - ช้อปปิ้งเอาท์เลต
วันที่ 10 อิสตันบูล - กรุงเทพมหานคร

อัตราค่าบริการ  10 วัน กรีซ แกรนด์ทัวร์-TK.

ราคาทัวร์ 99,900 บาท                7-16 ต.ค. 65/ 21-30 ต.ค. 65

อัตราค่าบริการ                               

ตุลาคม 2565
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายุมากกว่า 11 ปีบริบูรณ์ พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ พัก 3 ท่านต่อห้อง ราคาท่านละ
99,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
18,000
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง
95,900
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์  เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)
85,000-120,000
ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักคืน BKK-IST-SKG//ATH-IST-BKK หักค่าตั๋ว (ผู้ใหญ่)
25,000

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  10 วัน กรีซ แกรนด์ทัวร์-TK.

 


Powered by MakeWebEasy.com