10 วัน ยูเครน – มอลโดวา – เบลารุส - TK

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 4-HTC-UKE

10 วัน ยูเครน – มอลโดวา – เบลารุส -TK นำเที่ยว คีชีเนา – เบนเดอร์ – ทีรัสปอล – โอเดสซา – เคียฟ – เชอร์โนบิล – มินสก์ – เมอร์ – เนสวิช

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  10 วัน ยูเครน – มอลโดวา – เบลารุส - TK

(บินเข้ามอลโดวา– บินออก เบรารุส โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส)

ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม WHO รับรอง + วัคซีนพาสปอร์ต สามารถเดินทางเข้าได้

วันที่ 1   กรุงเทพ
วันที่ 2   อิสตันบูล - คีชีเนา (มอลโดวา)
วันที่ 3   คีชีเนา - เบนเดอร์ - ทีรัสปอล - โอเดสซา
(พักค้าง 2 คืน)
วันที่ 4   โอเดสซา
วันที่ 5   โอเดสซา - พิพิธภัณฑ์มิสไซร์ - เคียฟ  (พักค้าง 2 คืน)
วันที่ 6   เคียฟ -เชอร์โนบิล - สถานีรถไฟใต้ดินที่ลึกที่สุดในโลก
วันที่ 7   เคียฟ – บินสู่กรุงมินสก์ (เบลารุส – พักค้าง 2 คืน)
วันที่ 8   มินสก์ - เมอร์ - เนสวิช
วันที่ 9   มินสก์ - อิสตันบูล
วันที่ 10  กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ  10 วัน ยูเครน – มอลโดวา – เบลารุส - TK

กำหนดวันเดินทาง :

ราคาทัวร์ 109,900 บาท : 15-24 ม.ค. 65 / 12-21 ก.พ. 65 / 19-28 มี.ค. 65 / 11-20 เม.ย. 65


อัตราค่าบริการ                               

มกราคม - เมษายน 2565
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายุมากกว่า 11 ปีบริบูรณ์ พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ พัก 3 ท่านต่อห้อง ราคาท่านละ
109,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
12,000
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง
99,900
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ (AY) เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)
85,000-120,000
 (ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักออก BKK- IST-KIV//MSQ-IST-BKK)26,000
กรณีมีวีซ่าเชงเก้น (สามารถเข้า มอลโดวาได้ประเทศเดียว ) หักคืนวีซ่า2,700

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  10 วัน ยูเครน – มอลโดวา – เบลารุส - TK

 


Powered by MakeWebEasy.com