10 วัน สวิสเซอร์แลนด์ - เยอรมัน - ออสเตรีย-LXOS

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 4-HTC-SWGRAS

10 วัน สวิสเซอร์แลนด์ - เยอรมัน - ออสเตรีย-LXOS ซูริค, วินเทอร์ทัวร์, เฟราเอินเฟ็ลท์, คอนสแตนซ์, เกาะไมเนา, ลินเดา, ล็อยท์เคียร์ชอิมอัลก็อย,เคมพ์เทิน, ฟุซเซน, โอเบอร์อัมเมอร์เกา, เคเบิ้ลคาร์ขึ้นเขาซุกสปิกเซ, เคเบิ้ลคาร์ขึ้นเขานอร์ธเคทเทอ, คุฟสไตน์, ฮัลล์สตัทท์, เขาโฮเออร์ดัคชไตน์, แอดมอนท์, มาเรียเซลล์, เวียนนา, พระราชวังฮอฟบวร์ก

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  10 วัน สวิสเซอร์แลนด์ - เยอรมัน - ออสเตรีย-LXOS

ยลเสน่ห์เมืองเล็กๆกับเส้นอันซีน ธรรมชาติ และเมืองใหม่ๆใน 3 ประเทศ

***บินตรงซูริค และ เวียนนา โดย...สวิส แอร์ และ ออสเตรียน แอร์ไลนส์***

วันที่ 1   กรุงเทพมหานคร – ซูริค 
วันที่ 2   ซูริค - วินเทอร์ทัวร์ – เฟราเอินเฟ็ลท์ – คอนสแตนซ์
วันที่ 3   คอนสแตนซ์ - เกาะไมเนา - ลินเดา
วันที่ 4   ลินเดา - ล็อยท์เคียร์ชอิมอัลก็อย - เคมพ์เทิน - ฟุซเซน
วันที่ 5   ฟุซเซน - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – เคเบิ้ลคาร์ขึ้นเขาซุกสปิกเซ – โอเบอร์อัมเมอร์เกา
วันที่ 6   ฟุซเซน – อินช์บรูค - เคเบิ้ลคาร์ขึ้นเขานอร์ธเคทเทอ - คุฟสไตน์ - ฮัลล์สตัทท์
วันที่ 7   ฮัลล์สตัทท์ – เคเบิ้ลคาร์ขึ้นเขาโฮเออร์ดัคชไตน์ – แอดมอนท์ - มาเรียเซลล์
วันที่ 8   เวียนนา
วันที่ 9   เวียนนา – พระราชวังฮอฟบวร์ก - กรุงเทพมหานคร
วันที่ 10  กรุงเทพมหานคร

อัตราค่าบริการ  10 วัน สวิสเซอร์แลนด์ - เยอรมัน - ออสเตรีย-LXOS

กำหนดวันเดินทาง :

ราคาทัวร์ 108,800 บาท : 24 ธ.ค. 64– 2 ม.ค. 65 /14-23 ม.ค. 65/ 13-22 ก.พ. 65 / 18-27 มี.ค. 65

ราคาทัวร์ 111,800 บาท : 8-17 เม.ย. 65 / 11-20 เม.ย. 65 / 28 เม.ย. – 7 พ.ค. 65


อัตราค่าบริการ                               

ธ.ค. 2564- มี.ค. 2565เม.ย. - พ.ค. 2565
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายุมากกว่า 11 ปีบริบูรณ์ พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ พัก 3 ท่านต่อห้อง ราคาท่านละ
108,800111,800
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
17,00018,500
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง
  
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ (AY) เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)
90,000-120,000
 ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักคืน (BKK-ZRH//VIE-BKK)26,00030,000
กรณีมีวีซ่าเชงเก้นแล้ว หักเงินคืนค่าวีซ่าท่านละ3,0003,000

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  10 วัน สวิสเซอร์แลนด์ - เยอรมัน - ออสเตรีย-LXOS

 


Powered by MakeWebEasy.com