บาวาเรีย ทีโรล (เยอรมนี ออสเตรีย) 10 วัน - QR

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 3-WCGRAU

บาวาเรีย ทีโรล (เยอรมนี ออสเตรีย) 10 วัน - QR เข้ามิวนิค , สำนักสงฆ์เอ็ททาล , พระราชวังลินเดอร์โฮฟ , โอเบอรามาเกา , อินน์บรูกซ์ , ฮัลสตัทท์ ยอดเขาสตูไบ กลาเซียร์ , เหมืองเกลือ , นั่งรถรางชมวิว (มรดกโลก) , เบิร์ชเทสกาเด้น , อาร์มเซา โบสถ์เซนต์เซบาสเตียน ฯลฯ

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม บาวาเรีย ทีโรล (เยอรมนี ออสเตรีย) 10 วัน - QR

วันที่ 1     กรุงเทพฯ – มิวนิค (เยอรมนี)
วันที่ 2     มิวนิค – เอ็ททาล – พระราชวังลินเดอร์โฮฟ – โอเบอรามาเกา - อินน์บรูค (ออสเตรีย)  
วันที่ 3     อินน์บรูกซ์ – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาสตูไบ – ลานหิมะ เมืองอาร์มเซา – เบิร์ชเทสกาเด้น
วันที่ 4     เบิร์ชเทสกาเด้น – ล่องเรือทะเลสาบโคนิค – โบสถ์บาร์โธโลมิว  ซอลล์เบิร์ก – ชมเมือง – เซนต์วูฟกัง  
วันที่ 5     เซนต์วูล์ฟกัง – นั่งรถรางสู่จุดชมวิวทะเลสาบฮัลล์สตัทท์ - เข้าชมเหมืองเกลือ – หมู่บ้านฮัลสตัทท์
วันที่ 6     ฮัลล์สตัทท์ – กราซ – ชมเมืองเก่า – ช้อปปิ้ง 
วันที่ 7     กราซ – รถไฟสาย เซมเมอร์ริง – เวียนนา – ช้อปปิ้ง   
วันที่ 8     เวียนนา – เมืองเมลค์ – หมู่บ้านวาเคาน์ – ล่องเรือ
กรุงเวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ชมเมือง - ดินเนอร์มื้อพิเศษ ณ หมู่บ้านกริ่นซิ่ง   
วันที่ 9     กรุงเวียนนา – ช้อปปิ้ง Outlet Parndorf - เดินทางกลับ
วันที่ 10   กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

อัตราค่าบริการ   บาวาเรีย ทีโรล (เยอรมนี ออสเตรีย) 10 วัน - QR

กำหนดวันเดินทาง :

วันเดินทางผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
03 – 12 ธ.ค.64129,900129,900129,90039,900
27 ธ.ค.64 – 07 ม.ค.65139,900139,900135,90045,000
19 ม.ค. – 28 ม.ค.65129,900129,900129,90039,900
2 – 11 ก.พ.65129,900129,900129,90039,900
16 – 25 ก.พ.65129,900129,900129,90039,900
09 – 18 มี.ค.65129,900129,900129,90039,900
23 มี.ค. – 01 เม.ย.65129,900129,900129,90039,900
***ราคานี้ไม่รวม ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางกลับประมาณ 150 ยูโร***
* คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจำนวนผู้เดินทางครบ 10 ท่านเท่านั้น *
** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ **

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  บาวาเรีย ทีโรล (เยอรมนี ออสเตรีย) 10 วัน - QR

 


Powered by MakeWebEasy.com