เยอรมนี-ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด์ 11 วัน - TG

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 3-WPTG0310F

เยอรมนี-ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด์ 11 วัน - TG ไฮเดลเบิร์ก ,โรเธนเบิร์ก ,นูเรมเบิร์ก ,มิวนิค ,โฮฟบรอยเฮาส์ , ,โอเบอรามาเกา ,เอททัล ,เบดโทรซ์ –พระราชวังแฮเรนคิมเซ่ ,เบิร์ชเทสกาเด้น,ล่องเรือทะเลสาบกษัตริย์(Konigsee) ,หมู่บ้านอาร์มเซา ,เมืองซอลส์เบิร์ก ,โฮเฮนซาลส์เบิร์ก ,เซนต์กิลเกน ,นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาซวอล์ฟเฟอฮอร์น ,ล่องเรือชมวิวทะเลสาบฮัลล์สตัทท์,โกเซา ,หมู่บ้านเซลล์ อัม ซี ,วัทเทนส์ ,ชวาลอฟสกี้ คริสตัล เวิล์ด ,อินซ์บรูกซ์ ฯลฯ

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม เยอรมนี-ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด์ 11 วัน - TG

วันที่ 1     กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต
วันที่ 2     แฟรงค์เฟิร์ต ,ไฮเดลเบิร์ก ,โรเธนเบิร์ก ,นูเรมเบิร์ก ,มิวนิค ,โฮฟบรอยเฮาส์ -  ขาหมูเยอรมันหนังอบกรอบ+ไส้กรอก พร้อมเบียร์เยอรมัน   
วันที่ 3    มิวนิค ,โอเบอรามาเกา ,เอททัล ,เบดโทรซ์  ,เข้าชมพระราชวังแฮเรนคิมเซ่ ,เบิร์ชเทสกาเด้น
วันที่ 4     เบิร์ชเทสกาเด้น ,ล่องเรือทะเลสาบกษัตริย์(Konigsee) ,หมู่บ้านอาร์มเซา ,เมืองซอลส์เบิร์ก ,โฮเฮนซาลส์เบิร์ก
วันที่ 5     ซอลส์เบิร์ก ,เซนต์กิลเกน ,นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาซวอล์ฟเฟอฮอร์น ,ฮัลล์ชตัทท์ ,ล่องเรือชมวิวทะเลสาบฮัลล์สตัทท์
วันที่ 6     ฮัลล์ชตัทท์ ,โกเซา ,หมู่บ้านเซลล์ อัม ซี ,วัทเทนส์ ,ชวาลอฟสกี้ คริสตัล เวิล์ด ,อินซ์บรูกซ์  
วันที่ 7     อินซ์บรูกซ์ ,บรีเกนซ์ ,เมืองชไวซ์ ,นั่งรถรางสู่สตูส “หมู่บ้านปลอดมลพิษ” ,อินเทอร์ลาเค่น(1)
วันที่ 8     อินเทอร์ลาเค่น ,หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน ,นั่งรถไฟชมวิวพิชิต ,ยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - Eiger ,THE V- CABLEWAY    น้ำตกสโทบบาค ,อินเทอร์ลาเคน(2)
วันที่ 9     อินเทอร์ลาเค่น ,ทะเลสาบเบลาซี ,เมืองซุก ,เมืองลูเซิร์น ,ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น ,ซูริค     
วันที่ 10   ซูริค ,ซาฟเฮาส์เซ่น ,น้ำตกไรน์ ,ซูริค ,เดินทางกลับ
วันที่ 11   กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

อัตราค่าบริการ   เยอรมนี-ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด์ 11 วัน - TG

กำหนดวันเดินทาง :

วันเดินทางผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
02 – 12 ธ.ค.64139,900139,900135,90049,000
30 ธ.ค.64 – 09 ม.ค.65149,900149,900149,90060,000
20 - 30 ม.ค. 65139,900139,900135,90049,000
10 – 20 ก.พ.65139,900139,900135,90049,000
17 – 27 มี.ค.65139,900139,900135,90049,000
***ราคานี้ไม่รวม ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางกลับประมาณ 150 ยูโร***
** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ **

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  เยอรมนี-ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด์ 11 วัน - TG

 


Powered by MakeWebEasy.com