ทัวร์เที่ยวไทย@ น่าน 4 วัน 3 คืน-WE

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 1-SD 104

ทัวร์เที่ยวไทย@ น่าน 4 วัน 3 คืน-WE น่าน , จิบแฟ,แช่น้ำ , วัดหนองบัว , วัดก๋ง , ต้นติกเดียม , วัดภูเก็ต , ปัว,ดอยสกาด,ดอยภูคา,จุดชมวิว1715,บ่อเกลือ,บ้านสะปัน,ถนนคนเดิน,วัดภูมินทร์ , นั่งรถรางชมเมือง , พระธาตุแช่แห้ง , พระธาตุเขาน้อย,ดอยเสมอดาว , ผาชู้ ,ผาหัวสิงห์ , โอท็อปเมืองน่าน , เฮือนฮังต่อ

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์เที่ยวไทย@ น่าน 4 วัน 3 คืน-WE

วันที่ 1     น่าน – จิบแฟ-แช่น้ำ - วัดหนองบัว – วัดก๋ง – ต้นติกเดียม – วัดภูเก็ต - ปัว
วันที่ 2     ดอยสกาด-ดอยภูคา-จุดชมวิว1715-บ่อเกลือ-บ้านสะปัน-ถนนคนเดิน
วันที่ 3    วัดภูมินทร์ – นั่งรถรางชมเมือง – พระธาตุแช่แห้ง - พระธาตุเขาน้อย
วันที่ 4     ดอยเสมอดาว - ผาชู้ -ผาหัวสิงห์ – โอท็อปเมืองน่าน – เฮือนฮังต่อ

อัตราค่าบริการ   ทัวร์เที่ยวไทย@ น่าน 4 วัน 3 คืน-WE

วันเดินทางราคา / ท่านพักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
22 – 25 พฤศจิกายน 256414,900.-บาท2,500.-บาท
26 – 29 พฤศจิกายน 256414,900.-บาท2,500.-บาท
29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 256414,900.-บาท2,500.-บาท
3 – 6 ธันวาคม 256414,900.-บาท2,500.-บาท
10 – 13 ธันวาคม 256414,900.-บาท2,500.-บาท
13 – 16 ธันวาคม 256414,900.-บาท2,500.-บาท
17 – 20 ธันวาคม 256414,900.-บาท2,500.-บาท
20 – 23 ธันวาคม 256414,900.-บาท2,500.-บาท
24 – 27 ธันวาคม 256414,900.-บาท2,500.-บาท
27 – 30 ธันวาคม 256414,900.-บาท2,500.-บาท
31 ธันวาคม 2564 – 3 มกราคม 256514,900.-บาท2,500.-บาท
3 – 6 มกราคม 256514,900.-บาท2,500.-บาท
7 – 10 มกราคม 256514,900.-บาท2,500.-บาท
10 – 14 มกราคม 256514,900.-บาท2,500.-บาท
14 – 17 มกราคม 256514,900.-บาท2,500.-บาท
17 – 20 มกราคม 256514,900.-บาท2,500.-บาท
21 –24 มกราคม 256514,900.-บาท2,500.-บาท
28 –31 มกราคม 256514,900.-บาท2,500.-บาท

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  ทัวร์เที่ยวไทย@ น่าน 4 วัน 3 คืน-WE

 


Powered by MakeWebEasy.com