มหัศจรรย์ ภูเก็ต เกาะสิมิรัน ดำน้ำดูปะการัง 3 วัน 2 คืน-DD

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 1-BT-TH51

มหัศจรรย์ ภูเก็ต เกาะสิมิรัน ดำน้ำดูปะการัง 3 วัน 2 คืน-DD ภูเก็ต , Tree Monkey restaurant , ถ่ายรูปซอยรมณีย์ ,สักการะ , พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี ,ล่องเรือยอร์ชชมพระอาทิตย์ตก ,เขาหลัก , หมู่เกาะสิมิลัน , ดำน้ำชมปะการังหมู่เกาะสิมิลัน ,วัดฉลอง , Ma Doo Bua Cafe’ , วัดพระผุด หรือ วัดพระทอง ,

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม มหัศจรรย์ ภูเก็ต เกาะสิมิรัน ดำน้ำดูปะการัง 3 วัน 2 คืน-DD

วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ  • ภูเก็ต • Tree Monkey restaurant • ถ่ายรูปซอยรมณีย์ •สักการะ • พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี •ล่องเรือยอร์ชชมพระอาทิตย์ตก            (-/กลางวัน/เย็น)              
วันที่ 2     เขาหลัก • หมู่เกาะสิมิลัน • ดำน้ำชมปะการังหมู่เกาะสิมิลัน • ภูเก็ต      (เช้า/กลางวัน/เย็น)     
วันที่ 3    วัดฉลอง  • Ma Doo Bua Cafe’ •  วัดพระผุด หรือ วัดพระทอง • ร้านของฝากแม่จู้ • สนามบินนานาชาติภูเก็ต •  สนามบินสุวรรณภูมิ                                      (เช้า/กลางวัน/-)
วันที่ 4     ดอยเสมอดาว - ผาชู้ -ผาหัวสิงห์ – โอท็อปเมืองน่าน – เฮือนฮังต่อ

อัตราค่าบริการ   มหัศจรรย์ ภูเก็ต เกาะสิมิรัน ดำน้ำดูปะการัง 3 วัน 2 คืน-DD

กลับจากเดินทางกลับจากเดินทางรถตู้ปรับอากาศจำนวนราคาปกติต่อท่านราคาต่อท่าน

รัฐจ่าย 40
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
30 ธ.ค.6401 ม.ค.65รถตู้ 8 ที่นั่ง16+114,9999,9992,000
31 ธ.ค.6502 ม.ค.65รถตู้ 8 ที่นั่ง16+116,99911,9992,000
01 ม.ค.6503 ม.ค.65รถตู้ 8 ที่นั่ง16+114,9999,9992,000
07 ม.ค.6509 ม.ค.65รถตู้ 8 ที่นั่ง16+112,9997,9992,000
14 ม.ค.6516 ม.ค.65รถตู้ 8 ที่นั่ง16+112,9997,9992,000
21 ม.ค.6523 ม.ค.65รถตู้ 8 ที่นั่ง16+112,9997,9992,000
28 ม.ค.6530 ม.ค.65รถตู้ 8 ที่นั่ง16+112,9997,9992,000

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  มหัศจรรย์ ภูเก็ต เกาะสิมิรัน ดำน้ำดูปะการัง 3 วัน 2 คืน-DD

 


Powered by MakeWebEasy.com