มหัศจรรย์น่าน สะปัน ปัว ดอยภูคา 3 วัน 2 คืน-DD

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 1-BT_TH26

มหัศจรรย์น่าน สะปัน ปัว ดอยภูคา 3 วัน 2 คืน-DD น่าน ,ศาลหลักเมืองน่าน ,วัดภูมินทร์ ,พิพิธพันธ์น่าน ,วัดพระธาตุช้างค้ำ ,พระธาตุแช่แห้ง วัดพระธาตุเขาน้อย ,ปัว,ถนนลอยฟ้า1081 , บ่อเกลือสินเธาว์,หมู่บ้านสะปัน ,หยุดเวลาคาเฟ่ ,ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715 ,วัดศรีมงคล ,ถนนคนเดินปัว ,ดอยสกาด ,วัดภูเก็ต, กาแฟบ้านไทลื้อ

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม มหัศจรรย์น่าน สะปัน ปัว ดอยภูคา 3 วัน 2 คืน-DD

วันที่ 1     สนามบินดอนเมือง• น่าน • ศาลหลักเมืองน่าน •วัดภูมินทร์ • พิพิธพันธ์น่าน • วัดพระธาตุช้างค้ำ •  พระธาตุแช่แห้ง  วัดพระธาตุเขาน้อย                        (-/กลางวัน/อิสระ)                                                                            
วันที่ 2     ปัว• ถนนลอยฟ้า1081 •  บ่อเกลือสินเธาว์• หมู่บ้านสะปัน • หยุดเวลาคาเฟ่ • ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715 • อำเภอปัว • วัดศรีมงคล • ถนนคนเดินปัว    (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่ 3    ดอยสกาด • วัดภูเก็ต•  กาแฟบ้านไทลื้อ • สนามบินน่าน • ดอนเมือง        (เช้า/กลางวัน/-)                                                                        

อัตราค่าบริการ   มหัศจรรย์น่าน สะปัน ปัว ดอยภูคา 3 วัน 2 คืน-DD

กลับจากเดินทางกลับจากเดินทางรถตู้ปรับอากาศจำนวนราคาปกติต่อท่านราคาต่อท่าน

รัฐจ่าย 40
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
07 ม.ค.6509 ม.ค.65รถตู้ 8 ที่นั่ง16+19,9995,9992,000
14 ม.ค.6516 ม.ค.65รถตู้ 8 ที่นั่ง16+110,9996,5992,000
21 ม.ค.6523 ม.ค.65รถตู้ 8 ที่นั่ง16+19,9995,9992,000
28 ม.ค.6530 ม.ค.65รถตู้ 8 ที่นั่ง16+19,9995,9992,000

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  มหัศจรรย์น่าน สะปัน ปัว ดอยภูคา 3 วัน 2 คืน-DD

 


Powered by MakeWebEasy.com