มหัศจรรย์ ซากุระเมืองไทย ดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ 3 วัน 2 คืน-DD

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 1-BT-TH04

มหัศจรรย์ ซากุระเมืองไทย ดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ 3 วัน 2 คืน-DD แม่กำปอง ร้านกาแฟระเบียงวิว • วัดคันธาพฤกษา • ขุนช่างเคี่ยน ชมดอกนางพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทย • พระธาตุดอยสุเทพ • ดอยอินทนนท์ • พระมหาธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ • จุดสูงสุดแดนสยาม • ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ชมซากุระเมืองไทย ณ ขุนวาง • พระธาตุจอมทอง ถนนคนเดินวัวลาย •สวนดอกไม้แม่ริม • วัดพระสิงห์ • วัดอุโมงค์ • หลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม มหัศจรรย์ ซากุระเมืองไทย ดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ 3 วัน 2 คืน-DD

วันที่ 1     สนามบินดอนเมือง• สนามบินเชียงใหม่ • แม่กำปอง ร้านกาแฟระเบียงวิว • วัดคันธาพฤกษา • ขุนช่างเคี่ยน ชมดอกนางพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทย • พระธาตุดอยสุเทพ  ( - /กลางวัน/เย็น )
วันที่ 2     เชียงใหม่ • ดอยอินทนนท์ • พระมหาธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ • จุดสูงสุดแดนสยาม • ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ชมซากุระเมืองไทย ณ ขุนวาง • พระธาตุจอมทอง ถนนคนเดินวัวลาย       (เช้า/กลางวัน/ - )                      
วันที่ 3    สวนดอกไม้แม่ริม • วัดพระสิงห์ • วัดอุโมงค์ • หลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ • สนามบินเชียงใหม่ สนามบินดอนเมือง     (เช้า/กลางวัน/ - )                                                                        

อัตราค่าบริการ  มหัศจรรย์ ซากุระเมืองไทย ดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ 3 วัน 2 คืน-DD

กลับจากเดินทางกลับจากเดินทางรถตู้ปรับอากาศจำนวนราคาปกติต่อท่านราคาต่อท่าน

รัฐจ่าย 40
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
06 ม.ค.6508 ม.ค.65รถตู้ 8 ที่นั่ง16+19,9995,9993,000
07 ม.ค.6509รถตู้ 8 ที่นั่ง16+110,9996,5993,000
08 ม.ค.6510 ม.ค.65รถตู้ 8 ที่นั่ง16+19,9996,5993,000
13 ม.ค.6515 ม.ค.65รถตู้ 8 ที่นั่ง16+19,9995,9993,000
14 ม.ค.6516 ม.ค.65รถตู้ 8 ที่นั่ง16+110,9996,5993,000
15 ม.ค.6517 ม.ค.65รถตู้ 8 ที่นั่ง16+19,9995,9993,000
20 ม.ค.6522 ม.ค.65รถตู้ 8 ที่นั่ง16+18,9995,3993,000
21 ม.ค.6523 ม.ค.65รถตู้ 8 ที่นั่ง16+19,9995,9993,000
22 ม.ค.6524 ม.ค.65รถตู้ 8 ที่นั่ง16+19,9995,9993,000
27 ม.ค.6529 ม.ค.65รถตู้ 8 ที่นั่ง16+18,9995,3993,000
28 ม.ค.6530 ม.ค.65รถตู้ 8 ที่นั่ง16+19,9995,9993,000
29 ม.ค.6531 ม.ค.65รถตู้ 8 ที่นั่ง16+19,9995,9993,000

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  มหัศจรรย์ ซากุระเมืองไทย ดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ 3 วัน 2 คืน-DD

 


Powered by MakeWebEasy.com