มหัศจรรย์ ภูชี้ฟ้า ภูชี้ดาว ภูชี้เดือน 3 วัน 2 คืน-DD

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 1-BT-TH29

มหัศจรรย์ ภูชี้ฟ้า ภูชี้ดาว ภูชี้เดือน 3 วัน 2 คืน-DD ไร่ชาฉุยฟง , ดอยตุง , จิบกาแฟที่ดอยผาฮี้ , ชมพระอาทิตย์ขึ้นจุดชมวิวยอดภูชี้ฟ้า , ภูชี้ดาว ภูชี้เดือน , งานเทศกาลดอกไม้งามเชียงราย ,วัดร่องขุ่น , ไร่บุญรอด , พิพิธภัณฑ์บ้านดำ , วัดห้วยปลากั้ง , วัดร่องเสือเต้น

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม มหัศจรรย์ ภูชี้ฟ้า ภูชี้ดาว ภูชี้เดือน 3 วัน 2 คืน-DD

วันที่ 1     กรุงเทพฯ • เชียงราย • ไร่ชาฉุยฟง • ดอยตุง • จิบกาแฟที่ดอยผาฮี้           (-/กลางวัน/เย็น)            
วันที่ 2     ชมพระอาทิตย์ขึ้นจุดชมวิวยอดภูชี้ฟ้า • ภูชี้ดาว ภูชี้เดือน • งานเทศกาลดอกไม้งามเชียงราย     (เช้า/กลางวัน/เย็น)                        
วันที่ 3    วัดร่องขุ่น • ไร่บุญรอด • พิพิธภัณฑ์บ้านดำ • วัดห้วยปลากั้ง • วัดร่องเสือเต้น • กรุงเทพฯ         (เช้า/กลางวัน/-)                                                                    

อัตราค่าบริการ   มหัศจรรย์ ภูชี้ฟ้า ภูชี้ดาว ภูชี้เดือน 3 วัน 2 คืน-DD

กลับจากเดินทางกลับจากเดินทางรถตู้ปรับอากาศจำนวนราคาปกติต่อท่านราคาต่อท่าน

รัฐจ่าย 40
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
30 ธ.ค.6402 ม.ค.65รถตู้ 8 ที่นั่ง16+111,9997,1992,500
31 ธ.ค.6502 ม.ค.65รถตู้ 8 ที่นั่ง16+111,9997,1992,500
01 ม.ค.6503 ม.ค.65รถตู้ 8 ที่นั่ง16+110,9996,5992,500
07 ม.ค.6509 ม.ค.65รถตู้ 8 ที่นั่ง16+19,9995,9992,000
08 ม.ค.6510 ม.ค.65รถตู้ 8 ที่นั่ง16+19,9995,9992,500

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  มหัศจรรย์ ภูชี้ฟ้า ภูชี้ดาว ภูชี้เดือน 3 วัน 2 คืน-DD

 


Powered by MakeWebEasy.com