ทุ่งบัวตอง-แม่ฮ่องสอน–ปาย 3 วัน 2 คืน-WE

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 1-SD-102

ทุ่งบัวตอง-แม่ฮ่องสอน–ปาย 3 วัน 2 คืน-WE เชียงใหม่ - สะพานปาย – Coffee IN LOVE – หมู่บ้านสันติ ชล - วัดน้ำฮู -พระธาตุแม่เย็น – ถนนคนเดินปาย - ทะเลหมอกหยุ่นไหล - ชุมชนจ่าโบ๋ – ลีไวน์รักษ์ไทย – สะพานซูตองเป้ – พระธาตุดอยกองมู - วัดจองกลาง - วัดจองคำ – ถนนคนเดิน แม่ฮ่องสอน - เทศกาลบัวตองดอยแม่อูคอ – แม่สะเรียง – สวนสนบ่อแก้ว - ออบหลวง

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม ทุ่งบัวตอง-แม่ฮ่องสอน–ปาย 3 วัน 2 คืน-WE

วันที่ 1    กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ - สะพานปาย – Coffee IN LOVE – หมู่บ้านสันติ ชล - วัดน้ำฮู -พระธาตุแม่เย็น - ถนนคนเดินปาย                                                          
วันที่ 2     ทะเลหมอกหยุ่นไหล - ชุมชนจ่าโบ๋ – ลีไวน์รักษ์ไทย – สะพานซูตองเป้ –  พระธาตุดอยกองมู - วัดจองกลาง - วัดจองคำ – ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน
วันที่ 3   เทศกาลบัวตองดอยแม่อูคอ – แม่สะเรียง – สวนสนบ่อแก้ว -  ออบหลวง – ของฝากเชียงใหม่ ณ กาดพะยอม - กรุงเทพฯ                                                                      

อัตราค่าบริการ   ทุ่งบัวตอง-แม่ฮ่องสอน–ปาย 3 วัน 2 คืน-WE

กลับจากเดินทางแถวที่ 1แถวที่ 2
แถวที่ 3
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
22 – 24 พฤศจิกายน 256411,50011,000
10,500
1,600
26 – 28 พฤศจิกายน 256412,90012,500
12,0001,800
29 – พ.ย. – 1 ธ.ค. 256411,50011,00010,5001,600
3 – 5 ธันวาคม 256413,90013,50013,0002,200

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  ทุ่งบัวตอง-แม่ฮ่องสอน–ปาย 3 วัน 2 คืน-WE

 


Powered by MakeWebEasy.com