10 วัน อันซีนสวิตเซอร์แลนด์ (เส้นทางใหม่) - LX

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 4-HTC-USS

10 วัน อันซีนสวิตเซอร์แลนด์ (เส้นทางใหม่) - LX :- ซูริค, โมเกลเบิร์ก, ไอเซิลวาลด์ แห่ง Crash Landing on You, ทะเลสาบเบรียนทซ์, มูร์เริน, กิมเมลวาลด์, ขึ้นเขาชิลท์ธอร์น (เขาเจมส์บอนด์ 007), ปราสาทชวาเดา, ทะเลสาบลังก์เกินน์, นั่งรถไฟสายโรแมนติก Golden Pass Panoramic Express, ไอเกิล, แช่น้ำแร่ร้อน (ลุคเคอร์แบด), ซาสเฟ, ไอซ์ พาวิลเลียน, บริค, ธารน้ำแข็งยูเนสโก อาเล็ทช์ อารีนา, อัลดอร์ฟ, เคเบิ้ลคาร์ขึ้นเขาชตันเซอร์ฮอร์น,ซูริค

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  10 วัน อันซีนสวิตเซอร์แลนด์ (เส้นทางใหม่) - LX

วันที่ 1         กรุงเทพมหานคร – ซูริค
วันที่ 2         ซูริค – โมเกลเบิร์ก – ทรีทอปวอล์ค - ไอเซิลวาล์ด – สเตชเกลเบิร์ก - มูร์เริน (พักค้างชาเลต์ 2 คืน)
วันที่ 3         มูร์เริน – กิมเมลวาล์ด – ขึ้นเขาชิลท์ธอร์น (เขาเจอมส์บอนด์ 007) – สาธิตทำมาร์ตินี เครื่องดื่ม 007
วันที่ 4         มูร์เริน – ปราสาทชวาเดา –ทะเลสาบลังก์เกินน์ – อินเตอร์ลาเคน
วันที่ 5         อินเตอร์ลาเคน – นั่งรถไฟ Golden Pass Panoramic Express – ไอเกิล – ลุคเคอร์แบด  (แช่น้ำแร่)
วันที่ 6         ลุคเคอร์แบด – ซาสเฟ (เมืองไร้มลพิษ) – ไอซ์พาวิลเลียน
วันที่ 7         ซาสเฟ – บริค – เคเบิ้ลคาร์สู่จุดชมวิวธารน้ำแข็งมรดกโลก อเล็ทช์ อารีนา - อันเดอร์มัท
วันที่ 8         อันเดอร์มัท - อัลดอล์ฟ – สแตน – เคเบิลคาร์ขึ้นเขาชตันเซอร์ฮอร์น - ซูริค
วันที่ 9         ซูริค - กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 10       กรุงเทพมหานคร

อัตราค่าบริการ  10 วัน อันซีนสวิตเซอร์แลนด์ (เส้นทางใหม่) - LX

กำหนดวันเดินทาง :

ราคาทัวร์ 119,900 บาท : 15-24 ม.ค. 65 / 14-23 ก.พ. 65 / 19-28 มี.ค. 65

ราคาทัวร์ 124,900 บาท : 8-17 เม.ย. 65 / 12-21 เม.ย. 65 / 29 เม.ย. – 8 พ.ค. 65

อัตราค่าบริการ                               

มกราคม - มีนาคม 2565เมษายน- พฤษภาคม 2565
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายุมากกว่า 11 ปีบริบูรณ์ พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ พัก 3 ท่านต่อห้อง ราคาท่านละ
119,900124,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
25,00030,000
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง
109,900114,900
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์  เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

80,000-120,000

ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักคืน (BKK-ZRH-BKK)
24,00027,000
กรณีมีวีซ่าเชงเก้นแล้ว หักเงินคืนค่าวีซ่าท่านละ3,5003,500

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  10 วัน 007 เจมส์ บอนด์ แคลช แลนด์ดิ้ง สวิส-LX

 


Powered by MakeWebEasy.com