11 วัน มหัศจรรย์อุทยานแห่งอเมริกา เยลโลว์สโตน - BR

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 4-HTC-USAYE

11 วัน มหัศจรรย์อุทยานแห่งอเมริกา เยลโลว์สโตน – แกรนด์ทีตัน - แอนทีโลป – แกรนด์แคนยอน – โยเซมิติ - BR : ลอสแองเจลิส (บินภายใน 2 เที่ยว) – ลาสเวกัส – แกรนด์แคนยอน – นั่ง 4WD แอนทีโลป แคนยอน ไบร์ซ แคนยอน – ซอล์ทเลค ซิตี้ – แจ็คสันโฮล – แกรนด์ทีตัน – อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน น้ำพุร้อน – รีโน – เลค ทาโฮ – อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ – ซานฟรานซิสโก

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  11 วัน มหัศจรรย์อุทยานแห่งอเมริกา เยลโลว์สโตน - BR

วันที่ 1         กรุงเทพ – ไทเป
วันที่ 2         แทนเจอร์ ช้อปปิ้งเอาท์เลต -  ลาสเวกัส 
วันที่ 3         แกรนด์แคนยอน – แอนทีโลปแคนยอน
วันที่ 4         แอนทีโลป แคนยอน - อุทยานแห่งชาติไบรซ์ แคนยอน
วันที่ 5         ซอล์ทเลค ซิตี้ – แจ็คสันโฮล – อุทยานแห่งชาติแกรนด์ทีตัน
วันที่ 6         อุทยานแห่งชาติ เยลโลว์สโตน
วันที่ 7         บ่อน้ำร้อนแกรนด์พริสมาติค – รีโน
วันที่ 8         ทะเลสาบทาโฮ – อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ
วันที่ 9         ซานฟรานซิสโก – ช้อปปิ้งเอาท์เลต
วันที่ 10        บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล
วันที่ 11       กรุงเทพมหานคร

อัตราค่าบริการ  11 วัน มหัศจรรย์อุทยานแห่งอเมริกา เยลโลว์สโตน - BR

กำหนดวันเดินทาง :

ราคาทัวร์ 179,900 บาท :  14-24 ม.ค. 65 / 11-21 ก.พ. 65 / 18-28 มี.ค. 65 / 8-18 เม.ย. 65 / 29 เม.ย.- 9 พ.ค. 65

อัตราค่าบริการ                               

มกราคม - พฤษภาคม 2565
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายุมากกว่า 11 ปีบริบูรณ์ พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ พัก 3 ท่านต่อห้อง ราคาท่านละ
179,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
35,000
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง
165,900
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์  เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

110,000-140,000

ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน EVA หักคืน (BKK-TPE-LAX//SFO-TPE-BKK)30,000
ค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการวีซ่าอเมริกา8,500

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  11 วัน มหัศจรรย์อุทยานแห่งอเมริกา เยลโลว์สโตน - BR

 


Powered by MakeWebEasy.com