EAST AMERICA 10 D - QR

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 12-WQR5010HNY

EAST AMERICA 10 D - QR : สัมผัสความงดงามของน้ำตกไนแองการ่า สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก ชมอนุสรณ์สถานมากมาย ณ วอชิงตัน ดีซี เมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา เข้าชม “พิพิธภัณฑ์ยานยนต์อวกาศและพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ” ของสถาบันสมิธโซเนียน เที่ยวชมดินแดนแห่งคาสิโน แห่งฝั่งตะวันออก ณ แอตแลนติก ซิตี้ ล่องเรือชมเกาะลิเบอร์ตี้ พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของรูปปั้นเทพีสันติภาพ เต็มอิ่มกับการท่องเที่ยวในมหานครแฟชั่นและความบันเทิง ณ นิวยอร์กซิตี้ ช้อปปิ้งจุใจ ณ ไนแองการ่า เอาท์เล็ท , ย่านไทม์สแควร์

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม EAST AMERICA 10 D - QR

 (กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

วันที่ 1     กรุงเทพฯ - โดฮา
วันที่ 2    โดฮา - นิวยอร์ก - ชมเมือง - ย่านไทม์สแควร์ - นิว เจอร์ซีย์  
วันที่ 3     นิวเจอร์ซีย์ - นิวยอร์ก - ล่องเรือชมเทพีเสรีภาพ - ซีราคิวส์
วันที่ 4     ซีราคิวส์ - เมืองบัฟฟาโล่ - อุทยานแห่งชาติไนแองการ่า  ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า - ช้อปปิ้งเอาท์เลท
วันที่ 5     ไนแองการ่า - เมืองวิลเลี่ยมสปอร์ต - แฮร์ริสเบิร์ก
โรงงานช็อกโกแลต - วอชิงตัน ดีซี
วันที่ 6     กรีนเบลท์ - วอชิงตัน ดีซี - ทำเนียบขาว - อนุสาวรีย์วอชิงตัน
เข้าชมสถาบันสมิธโซเนียน - กรีนเบลท์
วันที่ 7     กรีนเบลท์ - ฟิลาเดเฟีย เอาท์เล็ท - แอตแลนติก  ซิตี้
วันที่ 8     แอตแลนติก ซิตี้ - เมืองฟิลาเดเฟีย - ชมเมือง - สนามบิน
วันที่ 9     โดฮา - กรุงเทพฯ
วันที่ 10   กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

อัตราค่าบริการ   EAST AMERICA 10 D - QR

กำหนดวันเดินทาง :  29 ธันวาคม - 07 มกราคม 2565

วันเดินทางผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
29 ธันวาคม - 07 มกราคม 2565119,900119,900115,90050,000
ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
หมายเหตุ : โรงแรมในอเมริกา ไม่มีห้องพักสำหรับ 3 คน (TRIPLE  ROOM) ส่วนใหญ่จะเป็น
เตียง QUEEN BED 2 เตียง (TWN) กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  EAST AMERICA 10 D - QR

 


Powered by MakeWebEasy.com