ยุโรปเบเนลักซ์ 8 วัน - QR

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 3-WQR0308F

ยุโรปเบเนลักซ์ 8 วัน - QR : เยอรมัน * เนเธอร์แลนด์ * เบลเยี่ยม * ลักเซมเบิร์ก * ฝรั่งเศส แฟรงค์เฟิร์ต – บ็อบพาร์ด – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - เซนต์กอร์ – โคโลจญน์ - ดุสเซลดอร์ฟ – หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือ - อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก - Coster Diamond – ดามส์สแควร์ - หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคันส์ – บรูจก์ – กรุงบรัสเซล – อะตอมเมี่ยม - จตุรัสกรองด์ปลาซ – แมนาคินพิส – กรุงบรัสเซลส์ – ลักเซมเบิร์ก - ทริอาร์ – ซาร์บรูกเคน – แร็งส์ - ปารีส – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ - City Tour – Duty Free - ปารีส – ห้างลาฟาแยต

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม ยุโรปเบเนลักซ์ 8 วัน - QR

วันที่ 1    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2    แฟรงค์เฟิร์ต – บ็อบพาร์ด – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - เซนต์กอร์ – โคโลจญน์ - ดุสเซลดอร์ฟ     
วันที่ 3    ดุสเซลดอร์ฟ – หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือ - อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก - Coster Diamond - ดามส์สแควร์
วันที่ 4    อัมสเตอร์ดัม -  หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคันส์ – บรูจก์ – กรุงบรัสเซล – อะตอมเมี่ยม - จตุรัสกรองด์ปลาซ – แมนาคินพิส – ช้อปปิ้ง
วันที่ 5    กรุงบรัสเซลส์ – ลักเซมเบิร์ก - ทริอาร์ – ซาร์บรูกเคน
วันที่ 6     ซาร์บรูกเคน – แร็งส์ - ปารีส – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ - City Tour – Duty Free   
วันที่ 7     ปารีส – ห้างลาฟาแยต – เดินทางกลับ
วันที่ 8     โดฮา - กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ   ยุโรปเบเนลักซ์ 8 วัน - QR

กำหนดวันเดินทาง :

อัตราค่าบริการ (รวมวีซ่า)
กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
พักเดี่ยว
22 – 29 ม.ค. 6557,90057,90057,90014,000
02 – 09 ก.พ. 6557,90057,90057,90014,000
12 – 19 ก.พ. 6557,90057,90057,90014,000
12 – 19 มี.ค. 6557,90057,90057,90014,000
19 – 26 มี.ค. 6557,90057,90057,90014,000
   26 มี.ค.–02 เม.ย. 6557,90057,90057,90014,000
***ราคานี้ไม่รวม ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางกลับประมาณ 150 ยูโร***
* คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจำนวนผู้เดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น *
** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ **

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  ยุโรปเบเนลักซ์ 8 วัน - QR

 


Powered by MakeWebEasy.com