ทะเลภูเขา 3 ภูงาม 4 วัน 3 คืน - DD

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 3-WDD0304COM

ทะเลภูเขา 3 ภูงาม 4 วัน 3 คืน - DD : เลย - วัดศรีคุณเมือง - วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน - แก่งคุ้ดคู้ - ถนนคนเดินเชียงคาน - ตักบาตรข้าวเหนียว - สกายวอล์คภูคกงิ้ว - ท่าลี่ - พระธาตุสัจจะ - บ้านนากระเซ็ง - วิสาหกิจชุมชนกาแฟขี้ชะมด - ไร่พิณสุวรรณออร์แกนิกฟาร์ม - อุทยานแห่งชาติภูเรือ – พระธาตุศรีสองรัก – วัดโพนชัย - พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน – ภูหินร่องกล้า – ภูทับเบิก – เขาค้อ - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - ไร่ GB เขาค้อ - ทุ่งกังหันลม - พิษณุโลก - วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม ทะเลภูเขา 3 ภูงาม 4 วัน 3 คืน - DD

วันแรก     กรุงเทพฯ - เลย - วัดศรีคุณเมือง - วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน - แก่งคุ้ดคู้ - ถนนคนเดินเชียงคาน 
วันที่สอง   ตักบาตรข้าวเหนียว - สกายวอล์คภูคกงิ้ว - ท่าลี่ - พระธาตุสัจจะ - บ้านนากระเซ็ง - วิสาหกิจชุมชนกาแฟขี้ชะมด -ไร่พิณสุวรรณออร์แกนิกฟาร์ม - ภูเรือ
วันที่สาม   อุทยานแห่งชาติภูเรือ – พระธาตุศรีสองรัก – วัดโพนชัย - พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน – ภูหินร่องกล้า – ภูทับเบิก – เขาค้อ
วันที่สี่      วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - ไร่ GB เขาค้อ - ทุ่งกังหันลม - พิษณุโลก - วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร - เดินทางกลับ

อัตราค่าบริการ   ทะเลภูเขา 3 ภูงาม 4 วัน 3 คืน - DD

 ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  ทะเลภูเขา 3 ภูงาม 4 วัน 3 คืน - DD

 


Powered by MakeWebEasy.com