นครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี 4 วัน 3 คืน - DD

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 3-WDD0104EOM

นครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี 4 วัน 3 คืน - DD เขื่อนรัชชประภา (กุ้ยหลินเมืองไทย) , ล่องเรือชมโลมาสีชมพู , สะพานไม้อ่าวเตล็ด , สวนตาสรรค์ , จุดชมวิวเนินเทวดา ,ชายหาดขนอม , จุดชมวิวเขาพลายดำ , วัดเจดีย์ไอ้ไข่ , วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) , หมู่บ้านคีรีวง , ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ,วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม นครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี 4 วัน 3 คืน - DD

วันแรก      กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี – เขื่อนรัชชประภา (กุ้ยหลินเมืองไทย)
วันที่สอง   ล่องเรือชมโลมาสีชมพู -  สะพานไม้อ่าวเตล็ด – สวนตาสรรค์ - จุดชมวิวเนินเทวดา – ชายหาดขนอม
วันที่สาม   จุดชมวิวเขาพลายดำ – วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ)
วันที่สี่      นครศรีธรรมราช – หมู่บ้านคีรีวง(อากาศดีที่สุดของประเทศ) – ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - เดินทางกลับกรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ  นครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี 4 วัน 3 คืน - DD

ตุลาคม           01-04 / 07-10 / 13-16 / 14-17 / 21-24 / 22-25 / 23-26 / 24-27 / 28-31
พฤศจิกายน    04-07 / 11-14 / 18-21 / 25-28
ธันวาคม          02-05 / 03-06 / 04-07 / 05-08 / 09-12 / 10-13 / 16-19 / 23-26                                       
มกราคม          06-09 / 13-16 / 20-23 / 27-30
กุมภาพันธ์       03-06 / 10-13 / 16-19 / 17-20 / 24-27
มีนาคม            03-06 / 10-13 / 17-20 / 24-27                                                            

กำหนดการเดินทางท่องเที่ยว 2564-2565
วันเดินทางผู้ใหญ่ ราคาท่านล่ะ พักห้องละ 2-3 ท่านเด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่านเด็ก 2-12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริม
เด็ก 2-12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริม
พักท่านเดียว
เพิ่มท่านล่ะ
20-23 ม.ค. 6514,990
14,99014,79014,4906,000
27-30 ม.ค. 6514,99014,99014,79014,4906,000
03-06 ก.พ. 6514,99014,99014,79014,4906,000
10-13 ก.พ. 6514,99014,99014,79014,4906,000
16-19 ก.พ. 6514,99014,99014,79014,4906,000
17-20 ก.พ. 6514,99014,99014,79014,4906,000
24-27 ก.พ. 6514,99014,99014,79014,4906,000
03-06 มี.ค. 6514,99014,99014,79014,4906,000
10-13 มี.ค. 6514,99014,99014,79014,4906,000
17-20 มี.ค. 6514,99014,99014,79014,4906,000
24-27 มี.ค. 65          14,99014,99014,79014,4906,000
***ต้องการเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่***
จำนวนลูกค้าออกเดินทางเพียง 6 ท่าน


ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  นครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี 4 วัน 3 คืน - DD

 


Powered by MakeWebEasy.com