10 วัน แกรนด์ โปแลนด์ - OS,LX

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 10-HTC-OSLH10DGPOLAN

วอร์ซอร์ - พระราชวังลาเซียนกี้ – กดัญสก์ – ปราสาทมาลบอร์ก – โทรุน – พอซนาน - วรอตซวาฟ - เชสโตโชวา – Black Madonna – คราคูฟ – เหมืองเกลือ – ค่ายกักกันเอาช์วิทซ์

Share

Share

ย้อนรอยประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 กับดินแดน สวยสงบน่าหลงใหล

รายละเอียดโปรแกรม 10 วัน แกรนด์ โปแลนด์ - OS,LX

กำหนดวันเดินทาง :     มิถุนายน - ตุลาคม 2565

วันที่ 1         กรุงเทพ
วันที่ 2         เวียนนา - วอร์ซอร์ – พระราชวังลาเซียนกี้ - พระราชวังหลวง
วันที่ 3         วอร์ซอร์ - พระราชวังวิลานอฟ – พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
วันที่ 4         วอร์ซอร์ - Nidzica - กดัญสก์
วันที่ 5         กดัญสก์ – โทรุน - พอซนาน
วันที่ 6         พอซนาน - วรอตซวาฟ
วันที่ 7         วรอตซวาฟ - เชสโตโชวา - คราคูฟ
วันที่ 8         คราคูฟ - เหมืองเกลือ (Wieliczka Royal Salt mine) - ค่ายกักกันเอาช์วิทซ์
วันที่ 9         คราคูฟ - ปราสาทวาเวล - เมืองคราคูฟ
วันที่ 10       กรุงเทพมหานคร

อัตราค่าบริการ  10 วัน แกรนด์ โปแลนด์ - OS,LX

ราคาทัวร์  89,800 บาท :   10-19 มิ.ย. 65/ 15-24 ก.ค. 65 / 11-20 ส.ค. 65 / 16-25 ก.ย. 65

7-16 ต.ค. 65 / 21-30 ต.ค. 65

 

อัตราค่าบริการ                               

มิ.ย. - ต.ค. 2565
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายุมากกว่า 11 ปีบริบูรณ์ พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ พัก 3 ท่านต่อห้อง ราคาท่านละ
89,800
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
14,000
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านเสริมเตียง
86,800
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ (OS/LX) เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

90,000- 120,000

 

ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักคืน (BKK-VIE-WAW//KRK-MUC-BKK)27,000
กรณีมีวีซ่าเชงเก้นแล้ว หักเงินคืนค่าวีซ่าท่านละ2,500

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  10 วัน แกรนด์ โปแลนด์ - OS

 


Powered by MakeWebEasy.com