10 วัน อันซีนเยอรมัน เส้นทางมรดกโลก-LH

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 10-HTC20016

แฟรงก์เฟิร์ต – รูดเดสไฮล์ม อัม ไรน์– คาสเซล – เควดลินบวร์ค – ไบรอยท์ – บัมแบร์ก – โรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ – ดินเคลบูค – บาด วิมเฟน – อูล์ม – มิดเทนวอลด์ – เบิร์ชเทสกาเด้น ล่องเรือทะเลสาบโคนิก – รังนกอินทรีย์ (Eagle’s Nest) – มิวนิก – ขึ้นเขาซุกสปิกเซ่ – ช้อปปิ้งเอาท์เลต

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  10 วัน อันซีนเยอรมัน เส้นทางมรดกโลก-LH

(เส้นทางโรแมนติก เมืองเล็กๆสวยติดอันดับอันซีน แห่งเยอรมนี)

กำหนดวันเดินทาง :  มีนาคม – ตุลาคม 2565

วันที่ 1   กรุงเทพมหานคร
วันที่ 2   แฟรงก์เฟิร์ต – รูดเดสไฮล์ม อัม ไรน์
วันที่ 3   คาสเซล – เควดลินบวร์ค  – ไลพ์ซิก
วันที่ 4   ไลพ์ซิก – ไบรอยท์  – บัมแบร์ก
วันที่ 5   บัมแบร์ก – โรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ – ดินเกลบูค– บาด วิมเฟน – อูล์ม
วันที่ 6   อูล์ม – มิดเทนวอลด์ – เบิร์ชเทสกาเด้น – ล่องเรือทะเลสาบโคนิก
วันที่ 7   เบิร์ชเทสกาเด้น – รังนกอินทรีย์ (Eagle’s Nest) – มิวนิก (พักค้าง 2 คืน)
วันที่ 8    มิวนิก – ซุกสปิกเซ่ – โอเบอร์อัมเมอร์เกา – มิวนิค 
วันที่ 9    มิวนิก – พระราชวังเรสซิเดนซ์ – ช้อปปิ้งเอาท์เลต
วันที่ 10  กรุงเทพมหานคร

อัตราค่าบริการ  10 วัน อันซีนเยอรมัน เส้นทางมรดกโลก-LH

ราคาทัวร์ 99,900 บาท : 9-18 เม.ย. 65 / 29 เม.ย. – 8 พ.ค. / 20-29 พ.ค. 65/ 17-26 มิ.ย. 65/ 22 -31 ก.ค. 65 / 10-19 ส.ค. 65/ 16-25 ก.ย. 65 / 12-21 ต.ค. 65 / 21-30 ต.ค. 65

อัตราค่าบริการ                               

มีนาคม - ตุลาคม 2565
ราคาผู้ใหญ่ พักห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่านท่านละ99,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
12,000
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง93,900
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)
85,000-110,000
ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน หักค่าตั๋ว (ผู้ใหญ่)  BKK-MUC-FRA//MUC-BKK (LH)24,000
กรณีมีวีซ่าเชงเก้นแล้ว หักเงินคืนค่าวีซ่าท่านละ3,500

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  10 วัน อันซีนเยอรมัน เส้นทางมรดกโลก-LH

 


Powered by MakeWebEasy.com