10 วัน กรีนแลนด์ - TG

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 9-HTCGREEN

โคเปนเฮเกน – แคงเกอร์ลุสเซค – รัสเซลกลาเซียร์ – อิลลูลิแซท – อิควิ กลาเซียร์ – ล่องเรือชมไอซ์เบิร์ก – หมู่บ้านชนพื้นเมือง อินนูอิท – โคเปนเฮเกน

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  10 วัน กรีนแลนด์ - TG 

(เยือนประเทศที่มี ....ผืนแผ่นดินใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด)

กำหนดวันเดินทาง : มิถุนายน - กันยายน 2565

วันที่ 1    กรุงเทพ – โคเปนเฮเกน
วันที่ 2    โคเปนเฮเกน – มัลโม (สวีเดน)แฟรงค์เฟิร์ต – เคฟลาวิก – วิก
วันที่ 3    โคเปนเฮเกน – แคงเกอร์ลุสเซค
วันที่ 4     แคงเกอร์ลุสเซค – อิลลูลิแซท (พัก 3 คืน)
วันที่ 5     อิลลูลิแซท – ธารน้ำแข็ง อิควิ กลาเซียร์
วันที่ 6     อิลลูลิแซท – ไอซ์ฟยอร์ด UNESCO World Heritage - หมู่บ้านชาวอินนูอิท
วันที่ 7     อิลลูลิแซท – โคเปนเฮเกน
วันที่ 8     โคเปนเฮเกน – เฮลซิงกอร์ – ปราสาทเฟรเดอริคส์บอร์ก – ปราสาทโครนบอร์ก – ช้อปปิ้งสตรอยเกต  
วันที่ 9     โคเปนเฮเกน – กรุงเทพมหานคร
วันที่ 10    กรุงเทพมหานคร

อัตราค่าบริการ  10 วัน กรีนแลนด์ - TG

ราคาทัวร์ 199,900 บาท : 15-24 มิ.ย. 65 / 17-26 ส.ค. 65 / 20-29 ก.ย. 65

อัตราค่าบริการ                               

มิ.ย. - ก.ย. 2565
ราคาผู้ใหญ่พักห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน199,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
20,000
เด็กอายุ 2-11 ปี (เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)189,900
เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี (ไม่เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)59,900
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ (TG) เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)
85,000-120,000
ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน BKK-CPH-BKK (TG) หักค่าใช้จ่าย (ตั๋วผู้ใหญ่)28,000

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม   10 วัน กรีนแลนด์ - TG

 


Powered by MakeWebEasy.com