8 วัน แกรนด์จอร์เจีย A - TK

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 6-HTCGEOA

บาทูมิ – ล่องเรือชมทะเลดำทบิลิซี่ - ถ้ำโพรมิธีอุส - คูไทซี - บอร์โจมี - อุพลิสชิเค - โกรี – คาสเบกิ - หุบเขาคอเคซัส - มิทสเคต้า – ทบิลิซี่

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  8 วัน แกรนด์จอร์เจีย A - TK

กำหนดวันเดินทาง :  มีนาคม - มิถุนายน 2565

วันที่ 1    กรุงเทพฯ
วันที่ 2    อิสตันบูล - บาทูมิ - ล่องเรือชมทะเลดำ
วันที่ 3    บาทูมิ - ถ้ำโพรมิธีอุส – คูไทซี – บอร์โจมี
วันที่ 4    บอร์โจมี - อุพลิสชิเค - โกรี - คาสเบกิ
วันที่ 5    คาสเบกิ – หุบเขาคอเคซัส- ทบิลิซี่
วันที่ 6    มิทสเคต้า - เมืองเก่าทบิลิซี่
วันที่ 7    ทบิลิซี่ - ช็อปปิ้ง
วันที่ 8    กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ  8 วัน แกรนด์จอร์เจีย A - TK

ราคาทัวร์ 49,900 บาท : 28 มี.ค. – 4 เม.ย. 65 / 12-19 พ.ค. 65/ 22-29 พ.ค. 65/ 12-19 มิ.ย. 65

ราคาทัวร์ 52,900 บาท : 10-17 เม.ย. 65 / 28 เม.ย.- 5 พ.ค. 65

อัตราค่าบริการ                               

มีนาคม /พฤษภาคม /มิถุนายน 2565เมษายน 2565
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายุมากกว่า 11 ปีบริบูรณ์ พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ พัก 3 ท่านต่อห้อง ราคาท่านละ49,90052,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
4,5005,500
เด็กอายุ 2-11 ปี (เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)45,90048,900
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ (TK) เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)
85,000-110,000
ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักคืน (BKK-IST-TBS//BUS-IST-BKK)22,00024,000

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม   8 วัน แกรนด์จอร์เจีย A - TK

 


Powered by MakeWebEasy.com