10 วัน อังกฤษ - สกอตแลนด์ - เวลส์ - TG

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 10-HTCUK

ซาลส์บัวรี – สโตนเฮนจ์ – บาธ – คาร์ดิฟฟ์ – ไบบิวรี่ – เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ – สแตรทฟอร์ด แมนเชสเตอร์ – วินเดอร์เมียร์ – เอดินบะระ (พักค้าง 2 คืน) – นิวคาสเซิล – ยอร์ก – ออกซ์ฟอร์ด บิซส์เตอร์ เอาท์เล็ต – ลอนดอน – สตูดิโอ Harry Porter Studio (พิเศษ...เมนูเป็ด โฟร์ซีซั่น อันเลื่องชื่อ และ เบอร์เกอร์ & ล็อบสเตอร์)

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  10 วัน อังกฤษ - สกอตแลนด์ - เวลส์ - TG

กำหนดวันเดินทาง :   เมษายน - ตุลาคม 2565

วันที่ 1         กรุงเทพมหานคร
วันที่ 2         ลอนดอน – ซาลส์บัวรี – บาธ – คาร์ดิฟฟ์
วันที่ 3         คาร์ดิฟฟ์ – หมู่บ้านไบบิวรี่ – เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ – สแตรทฟอร์ด – แมนเชสเตอร์
วันที่ 4         แมนเชสเตอร์– วินเดอร์เมียร์ – ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ – เอดินบะระ (พักค้าง 2 คืน)
วันที่ 5         เอดินบะระ – เข้าชมปราสาทเอดินบะระ – ชมเมืองเอดินบะระ
วันที่ 6         เอดินบะระ – นิวคาสเซิล - ยอร์ก
วันที่ 7         ยอร์ก - ช้อปปิ้ง Bicester Outlet - ออกซ์ฟอร์ด – ลอนดอน (พักค้าง 2 คืน)
วันที่ 8         ลอนดอน – หอคอยลอนดอน  – บิ๊กเบน – ลอนดอนอาย  - ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ – ช้อปปิ้ง Oxford Street
วันที่ 9         ลอนดอน – บริติช มิวเซียม – Warner Brother Studio
วันที่ 10       กรุงเทพมหานคร

อัตราค่าบริการ  10 วัน อังกฤษ - สกอตแลนด์ - เวลส์ - TG

ราคาทัวร์ 108,800 บาท : 6-15 เม.ย. 65 / 29 เม.ย.- 8 พ.ค. 65/ 20-29 พ.ค. 65 / 15-24 มิ.ย. 65 /  22-31 ก.ค. 65 / 10-19 ส.ค. 65 / 16-25 ก.ย. 65 / 14-23 ต.ค. 65

อัตราค่าบริการ                               

เมษายน - ตุลาคม 2565
ราคาผู้ใหญ่พักห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน108,800
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ15,500

เด็กอายุ  2-12 ปี (เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

 

99,800

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ (ราคายืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)90,000-120,000
ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน BKK- LHR // LHR -BKK หักค่าตั๋วเครื่องบิน             28,000
ค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการวีซ่าอังกฤษ (ไม่รวมในราคาทัวร์)6,500

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม 10 วัน อังกฤษ - สกอตแลนด์ - เวลส์ - TG

 


Powered by MakeWebEasy.com