อังกฤษ ลอนดอน ออกซ์ฟอร์ด ไบบลูรี่ 7 วัน 5 คืน - BR

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 12-ZGLHR-2201

***วันเดินทาง:กันยายน - ธันวาคม 2565*** ลอนดอน – ไบเซสเตอร์วิลเลจ – เมืองออกซ์ฟอร์ด – มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด – มหาวิหารไครสต์เชิร์ช – หมู่บ้านไบบลูรี่ – เมืองบาธ – มหาวิหารบาธ – โรงอาบน้ำโรมันโบราณ – เมืองซาลิสบัวรี่ – อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ – จัตุรัสทราฟัลก้าร์ – จัตุรัสรัฐสภา – พระราชวังเวสท์มินเตอร์ – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – ปราสาทวินด์เซอร์ ฯลฯ

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  อังกฤษ ลอนดอน ออกซ์ฟอร์ด ไบบลูรี่ 7 วัน 5 คืน - BR

กำหนดวันเดินทาง :  กันยายน - ธันวาคม 2565

วันที่ 1   สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ – เมืองลอนดอน
วันที่ 2   เมืองลอนดอน – ไบเซสเตอร์วิลเลจ – เมืองออกซ์ฟอร์ด – มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด – มหาวิหารไครสต์เชิร์ช  
วันที่ 3    หมู่บ้านไบบลูรี่ – เมืองบาธ – มหาวิหารบาธ – โรงอาบน้ำโรมันโบราณ – เมืองซาลิสบัวรี่ – อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์
วันที่ 4   เมืองลอนดอน – อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัยแบบเต็มวัน
วันที่ 5  เมืองลอนดอน – อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัยแบบเต็มวัน
วันที่ 6  จัตุรัสทราฟัลก้าร์ – จัตุรัสรัฐสภา – พระราชวังเวสท์มินเตอร์ – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – ปราสาทวินด์เซอร์ – สนามบินฮีทโธรว์
วันที่ 7   สนามบินสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการ  อังกฤษ ลอนดอน ออกซ์ฟอร์ด ไบบลูรี่ 7 วัน 5 คืน - BR

วันเดินทาง                            

ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน
(อายุไม่เกิน 12 ปี)
ราคาทัวร์ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบิน
ราคา
ห้องพักเดี่ยว
15 – 21 กันยายน 256559,99056,99036,9909,900
27 ธันวาคม – 02 มกราคม 256669,990
66,99040,99016,900
29 ธันวาคม – 04 มกราคม 256669,990
66,99040,99016,900
อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 20,000 บาท
อัตรานี้ ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท
ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่าประเทศอังกฤษ (ยื่นแบบปกติ) ราคาประมาณ 5,000 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน)
การยื่นวีซ่าแบบปกติของประเทศอังกฤษใชเวลาในการพิจารณาประมาณ 30-60 วันทำการ
ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่าประเทศอังกฤษ (ยื่นวีซ่าแบบด่วน) ใช้เวลาในการพิจารณา 5-10 วันทำการ ราคาประมาณ 11,xxx บาท
(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน)
 โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการยื่น และให้คำแนะนำแก่ท่าน 

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  อังกฤษ ลอนดอน ออกซ์ฟอร์ด ไบบลูรี่ 7 วัน 5 คืน - BR

 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้