TOKYO IBARAKI FUJI 7D5N ซุปตาร์ พิงค์มอส BigSize

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 5-XJ003

สวนฮิตาจิ ซีไซด์ - ตลาดปลาโออาไร - คาเนฟุคุ เมนไต ปาร์ค - ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ - เสาโทริแห่งคามิอิโซะ – ชายหาดโออาไร - จังหวัดฟุกุชิมะ - ผาล้านปี โทโนะ เฮทสึริ - หมูบ้านโบราณ โออุจิ จุคุ ฯลฯ

รายละเอียดโปรแกรม  TOKYO IBARAKI FUJI 7D5N ซุปตาร์ พิงค์มอส BigSize

กำหนดวันเดินทาง :  เมษายน-พฤษภาคม 2565

วันที่ 1    กรุงเทพฯ   ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่ 2    ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - สวนฮิตาจิ ซีไซด์ - ตลาดปลาโออาไร - คาเนฟุคุ เมนไต ปาร์ค - ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ - เสาโทริแห่งคามิอิโซะ – ชายหาดโออาไร
วันที่ 3    เมืองโออาไร - จังหวัดฟุกุชิมะ - ผาล้านปี โทโนะ เฮทสึริ - หมูบ้านโบราณ โออุจิ จุคุ – นั่งรถไฟสายโรแมนติก สถานีไอสุ มิยาชิตะ ถึง สถานีไอสุ ยานาอิสึ - วัดเอ็นโซจิ
วันที่ 4    จุดพักรถโอเซะไคโดะ มิชิมะจูกุ - ถ่ายรูป ณ จุดชมวิวสะพานข้ามแม่น้ำทาดามิที่ 1 – เอโดะ วันเดอร์แลนด์ - เมืองเก่าคาวะโกเอะ – ขอพรความรัก ณ ศาลเจ้าฮิคาวะ
วันที่ 5    จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – กระเช้าลอยฟ้าคาจิคาจิ – พิธีชงชาญี่ปุ่น - เข้าชม เทศกาลฟูจิทุ่งดอกพิงค์มอส - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
วันที่ 6     จุดตรวจ RT-PCR เป็นไปตามมาตรการของรัฐบาล (ราคารวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว) – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – ไดเวอร์ซิตี้ ณ โอไดบะ  - อิออนนาริตะ
วันที่ 7     ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง - เข้าสู่ มาตรการ การกักตัวแบบ Test & Go (ค่าห้องพักจำนวน 1 คืนและการตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง รวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว)
วันที่ 8     รอผล Test & Go

อัตราค่าบริการ  TOKYO IBARAKI FUJI 7D5N ซุปตาร์ พิงค์มอส BigSize


ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  TOKYO IBARAKI FUJI 7D5N ซุปตาร์ พิงค์มอส BigSize

 


Powered by MakeWebEasy.com