TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ พิงค์มอส

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 5-XJ013

ฮาโกเนะ - ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ - ชิม ไข่ดำ ณ หุบเขาโอวาคุดานิ – จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ - เทศกาลชมทุ่งดอกพิงค์มอส ฯลฯ

รายละเอียดโปรแกรม  TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ พิงค์มอส

 กำหนดวันเดินทาง :  เมษายน-พฤษภาคม 2565

วันที่ 1         กรุงเทพฯ   ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่ 2         ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ฮาโกเนะ - ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ - ชิม ไข่ดำ ณ หุบเขาโอวาคุดานิ – จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
วันที่ 3         เทศกาลชมทุ่งดอกพิงค์มอส - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – กระเช้าลอยฟ้าคาจิคาจิ - ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ - เมืองนาริตะ
วันที่ 4         เมืองนาริตะ - กรุงโตเกียว - จุดตรวจ RT-PCR เป็นไปตามมาตรการของรัฐบาล (ราคารวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว) - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - อิออน มอลล์ นาริตะ - เมืองนาริตะ 
วันที่ 5          ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง - เข้าสู่ มาตรการ การกักตัวแบบ Test & Go (ราคารวมจำนวน 1 คืนเท่านั้น)
วันที่ 6         รอผล Test & Go

อัตราค่าบริการ  TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ พิงค์มอส


ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ พิงค์มอส

 


Powered by MakeWebEasy.com