TOKYO IBARAKI FUJI 7D5N ซุปตาร์ ฮานะโคเอ็น BigSize

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 9-XJ004

วัดเจ้าแม่กวนอิม เทศกาลดอกไฮเดรนเยีย (ตามฤดูกาล) - ตลาดปลาโออาไร - คาเนฟุคุ เมนไต ปาร์ค - ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ - เสาโทริแห่งคามิอิโซะ – ชายหาดโออาไร - จังหวัดฟุกุชิมะ - ผาล้านปี โทโนะ เฮทสึริ - หมูบ้านโบราณ โออุจิ จุคุ ฯลฯ

รายละเอียดโปรแกรม  TOKYO IBARAKI FUJI 7D5N ซุปตาร์ ฮานะโคเอ็น BigSize

 กำหนดวันเดินทาง :  พฤษภาคม-กันยายน 2565

วันที่ 1         กรุงเทพฯ   ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่ 2         ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - สวนไคราคุ หรือ วัดเจ้าแม่กวนอิม เทศกาลดอกไฮเดรนเยีย (ตามฤดูกาล) - ตลาดปลาโออาไร - คาเนฟุคุ เมนไต ปาร์ค - ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ - เสาโทริแห่งคามิอิโซะ – ชายหาดโออาไร
วันที่ 3         เมืองโออาไร - จังหวัดฟุกุชิมะ - ผาล้านปี โทโนะ เฮทสึริ - หมูบ้านโบราณ โออุจิ จุคุ – นั่งรถไฟสายโรแมนติก สถานีไอสุ มิยาชิตะ ถึง สถานีไอสุ ยานาอิสึ - วัดเอ็นโซจิ
วันที่ 4         จุดพักรถโอเซะไคโดะ มิชิมะจูกุ - ถ่ายรูป ณ จุดชมวิวสะพานข้ามแม่น้ำทาดามิที่ 1 – เอโดะ วันเดอร์แลนด์ - เมืองเก่าคาวะโกเอะ – ขอพรความรัก ณ ศาลเจ้าฮิคาวะ
วันที่ 5          จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – กระเช้าลอยฟ้าคาจิคาจิ – พิธีชงชาญี่ปุ่น - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ หรือ เทศกาลชมดอกลาเวนเดอร์ที่ทะเลสาบคาวากุจิ (ตามฤดูกาล) - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
วันที่ 6           จุดตรวจ RT-PCR เป็นไปตามมาตรการของรัฐบาล (ราคารวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว) – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – ไดเวอร์ซิตี้ ณ โอไดบะ  - อิออนนาริตะ  
วันที่ 7           ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง - เข้าสู่ มาตรการ การกักตัวแบบ Test & Go (ค่าห้องพักจำนวน 1 คืนและการตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง รวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว)
วันที่ 8         รอผล Test & Go

อัตราค่าบริการ  TOKYO IBARAKI FUJI 7D5N ซุปตาร์ ฮานะโคเอ็น BigSize


ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  TOKYO IBARAKI FUJI 7D5N ซุปตาร์ ฮานะโคเอ็น BigSize

 


Powered by MakeWebEasy.com