มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน - VZ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 10-BTVN082

นั่ง Cable Car สู่บาน่าฮิลล์ , บาน่าฮิลล์ , หมู่บ้านกั๊มทาน , นั่งเรือกระด้ง , เมืองโบราณฮอยอัน , ดานัง ,สะพานมังกร , วัดลินห์อึ๋ง , ช้อปปิ้งตลาดฮาน

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน - VZ

กำหนดวันเดินทาง :   มิถุนายน - ตุลาคม 2565

วันที่ 1   สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง  • นั่ง Cable Car สู่บาน่าฮิลล์               (-/-/เย็น)
วันที่ 2   บาน่าฮิลล์ • หมู่บ้านกั๊มทาน  • นั่งเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน  • ดานัง       (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่ 3   สะพานมังกร • วัดลินห์อึ๋ง • ช้อปปิ้งตลาดฮาน • สนามบินดานัง • กรุงเทพฯ    (เช้า/-/-)

อัตราค่าบริการ  มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน - VZ

วันเดินทาง 

วันเดินทางกลับจำนวนผู้ใหญ่เด็กไม่มีเตียงพักเดี่ยว
03 มิ.ย.6505 มิ.ย.6525+113,99912,9993,000
08 ก.ค.6510 ก.ค.6525+112,99911,9993,000
15 ก.ค.6512 ก.ค.6525+111,99910,9993,000
15 ก.ค.6517 ก.ค.6525+1 13,999 12,999 3,500
12 ส.ค.6514 ส.ค.6525+1 13,999 12,999 3,500
26 ส.ค.6528 ส.ค.6525+1 12,999 11,999 3,000 
09 ก.ย.6511 ก.ย.6525+1 12,999 11,999 3,000 
23 ก.ย.6525 ก.ย.6525+1 12,999 11,999 3,000 
07 ต.ค.6509 ต.ค.65 30+112,999 11,999 3,000 
14 ต.ค.6516 ต.ค.6530+1 13,999 12,999 3,000 
21 ต.ค.6523 ต.ค.6530+1 13,999 12,999 3,000 

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน - VZ

 Powered by MakeWebEasy.com