มหัศจรรย์....แกรนด์ ไอซ์แลนด์ 12 วัน 10 คืน - AY

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 10-BTICE01

เมืองเรยาวิค • อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ • น้ำพุร้อนไกเซอร์ • น้ำตกกุลล์ฟอส • เคอริด เครเตอร์ • เมืองโบร์การ์เนส • คาบสมุทรสไนล์แฟลส์เนสส์ • หมู่บ้านอาร์นาสตาปิ• ภูเขาคีร์กจูเฟล • โบสถ์บลอนดูออสคิร์คย่า • เมืองอาคูเรย์ริ • ฮูซาวิก ฯลฯ

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  มหัศจรรย์....แกรนด์ ไอซ์แลนด์ 12 วัน 10 คืน - AY

กำหนดวันเดินทาง :  เมษายน - มิถุนายน 2565

วันที่ 1   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  • เฮลซิงกิ • ท่าอากาศยานเคฟวาวิก  • เมืองเรยาวิค              (-/-/เย็น)
วันที่ 2   อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ • น้ำพุร้อนไกเซอร์  • น้ำตกกุลล์ฟอส • เคอริด เครเตอร์ •  เมืองโบร์การ์เนส      (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่ 3   คาบสมุทรสไนล์แฟลส์เนสส์ • หมู่บ้านอาร์นาสตาปิ• ภูเขาคีร์กจูเฟล • โบสถ์บลอนดูออสคิร์คย่า •  เมืองอาคูเรย์ริ         (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่ 4    ฮูซาวิก • นั่งเรือชมวาฬอาร์คติก • โบสถ์ฮุซาวิก • โกดาฟอส •  ชมเมืองอาคูเรย์ริ      (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่ 5    ทะเลสาบมีวัทน์ • สกูร์ตัสสตาไกการ์ • คึเวเรีย • น้ำตกเดตตี้ฟอสส์ • เอกิลสตาเดียร์      (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่ 6     ฮอฟท์ • อุทยานแห่งชาติวัตนาโจคุล • พาท่านนั่งเรือบนกลาเซียลากูน • ไดมอนด์ บีช • สกาฟตาเฟล     (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่ 7      วิก • หาดทรายดำ • กิจกรรมขับสโนว์โมบิลบนธารน้ำแข็ง     (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่ 8       เดินชมถ้ำน้ำแข็งกลาเซียคัทล่า • Shuttle bus ชม Plane Wreck       (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่ 9       น้ำตกสโกรกาฟอส • น้ำตกเซลจาลันด์ฟอส • บูลลากูน •  เมืองเรยาวิค      (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่ 10      นำคณะตรวจ RT-PCR • โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา • เดอะซันโวยาจเจอร์ • จุดชมวิวเพอร์แลนพร้อมทานอาหารกลางวัน • อิสระเดินเล่นเมืองเรยาวิก      (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่ 11      ท่าอากาศยานเคฟวาวิก  • เฮลซิงกิ
วันที่ 12      ท่าอากาศยายสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการ  มหัศจรรย์....แกรนด์ ไอซ์แลนด์ 12 วัน 10 คืน - AY

วันเดินทาง 

จำนวนผู้ใหญ่เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่านเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง)พักเดี่ยว
28เม.ย. - 9 พ.ค. 6525+1169,999169,999159,99922,900
12 – 23 พ.ค. 6525+1169,999169,999159,99922,900
2 – 13 มิ.ย. 6525+1179,999179,999169,99932,900
7 – 18 ก.ค. 65 25+1 179,999 179,999 169,99932,900
11 – 22 ส.ค. 6525+1 179,999 179,999169,99932,900
6 – 17 ต.ค. 6525+1 169,999169,999159,99922,900

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม มหัศจรรย์....แกรนด์ ไอซ์แลนด์ 12 วัน 10 คืน - AY

 Powered by MakeWebEasy.com