สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล 3D2N - SQ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 6-ZGSIN03

การ์เด้น บาย เดอะ เบย์ – Floral Fantasy – เกาะเซ็นโตซ่า – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – อ่าวมารีน่า เบย์ แซนด์ส – ย่านลิตเติ้ลอินเดีย – เมอร์ไลออน พาร์ค – ถนนช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – น้ำพุจีเวล

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล 3D2N - SQ

กำหนดวันเดินทาง :  เมษายน - มิถุนายน 2565

วันที่ 1   สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี – ประเทศสิงคโปร์
วันที่ 2   การ์เด้น บาย เดอะ เบย์ – Floral Fantasy – เกาะเซ็นโตซ่า – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – อ่าวมารีน่า เบย์ แซนด์ส
วันที่ 3   ย่านลิตเติ้ลอินเดีย – เมอร์ไลออน พาร์ค – ถนนช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – น้ำพุจีเวล – สนามบินชางงี – สนามบินสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการ สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล 3D2N - SQ

วันเดินทาง                            

ราคาทัวร์/ท่าน

พักห้องละ 2-3 ท่าน
ราคาเด็กต่ำกว่า 11 ปี

ไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ราคาทัวร์ไม่รวม

ตั๋วเครื่องบิน
ราคา

ห้องพักเดี่ยว
02 – 04 เมษายน 256517,99016,99012,9004,000
09 – 11 เมษายน 256517,99016,99012,9004,000
13 – 15 เมษายน 256521,99020,99016,9004,000
15 – 17 เมษายน 256521,99020,99016,9004,000
16 – 18 เมษายน 256521,99020,99016,9004,000
23 – 25 เมษายน 256517,99016,99012,9004,000
30 เม.ย. – 02 พ.ค. 256520,99019,99015,9004,000
07 – 09 พฤษภาคม 256517,99016,99012,9004,000
14 – 16 พฤษภาคม 256520,99019,99015,9004,000
21 – 23 พฤษภาคม 256517,99016,99012,9004,000
28 – 30 พฤษภาคม 256517,99016,99012,9004,000
03 – 05 มิถุนายน 256520,99019,99015,9004,000
11 – 13 มิถุนายน 256518,99017,99013,9004,000
18 – 20 มิถุนายน 256518,99017,99013,9004,000
25 – 27 มิถุนายน 256518,99017,99013,9004,000
อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท

ค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ 15 SGD/ท่าน ส่วนของหัวหน้าทัวร์หน้าขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน

*ไม่รวมค่า ATK-Test ก่อนบิน 48 ชม. และค่า PCR-Test กลับไทย*

*กรณีให้ทัวร์ลงทะเบียน Test&Go และ Thai Pass ให้ ที่พักเป็นโรงแรม โนโวเทล สยาม สแควร์ หรือเทียบเท่า*

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล 3D2N - SQ 

Powered by MakeWebEasy.com