น่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน 3 วัน 2 คืน - DD

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 6-ZGW

เฮืองฮังต่อ – วัดศรีพันต้น – วัดมิ่งเมือง – วัดพระธาตุช้างค้ำ – วัดภูมินทร์ – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – โบราณสถานวัดน้อย – ซุ้มลีลาวดี – วัดพระธาตุแช่แห้ง – วัดพระธาตุเขาน้อย – เดอะวิว@กิ่วม่วง – บอเกลือวินเธาว์ – บ้านสะปัน – จุดชมวิวดอยภูคา 1715 ฯลฯ

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  น่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน 3 วัน 2 คืน - DD

กำหนดวันเดินทาง :   มีนาคม - มิถุนายน 2565

วันแรก      สนามบินดอนเมือง – สนามบินน่านนคร – เฮืองฮังต่อ – วัดศรีพันต้น – วัดมิ่งเมือง – วัดพระธาตุช้างค้ำ – วัดภูมินทร์ – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – โบราณสถานวัดน้อย – ซุ้มลีลาวดี – วัดพระธาตุแช่แห้ง – วัดพระธาตุเขาน้อย – ถนนคนเดินน่าน
วันที่สอง    เดอะวิว@กิ่วม่วง – ถนนหมายเลข 3 – บอเกลือวินเธาว์ – บ้านสะปัน – จุดชมวิวดอยภูคา 1715 – โกโก้ วอลเล่ย์ คาเฟ่
วันที่สาม     วัดภูเก็ต – กาแฟไทลื้อ – ลำดวนผ้าทอ – ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ – วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) – คาเฟ่บ้านนาก๋างโต้ง – สนามบินน่านนคร – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ  

อัตราค่าบริการ  น่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน 3 วัน 2 คืน - DD

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทางราคาทัวร์ผู้ใหญ่/เด็ก

ห้อง 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม
01 – 03 มีนาคม 25658,9992,000
11 – 13 มีนาคม 25659,9992,000
25 – 27 มีนาคม 25659,9992,000
08 – 10 เมษายน 25659,9992,000
22 – 24 เมษายน 25659,9992,000
27 – 29 เมษายน 25659,9992,000
06 – 08 พฤษภาคม 25659,9992,000
20 – 22 พฤษภาคม 25659,9992,000
27 – 29 พฤษภาคม 25659,9992,000
10 – 12 มิถุนายน 25659,9992,000
17 – 19 มิถุนายน 25659,9992,000
24 – 26 มิถุนายน 25659,9992,000


ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม น่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน 3 วัน 2 คืน - DD

 


Powered by MakeWebEasy.com