สุราษฎร์ธานี เขื่อนเชี่ยวหลาน นครศรีธรรมราช สิชล 3 วัน 2 คืน-VZ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 12-ZGS01

เขาสก - เขื่อนรัชชประภา - เขาสามเกลอ - ถ้ำปะการัง - มอนิ่งซาฟารี - อุทยานเขานาในหลวง - สินมานะฟาร์มสเตย์ - เนินทรายเหมืองแกะ - วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) - วัดเจดีย์ หรือ ไอ้ไข่วัดเจดีย์

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  สุราษฎร์ธานี เขื่อนเชี่ยวหลาน นครศรีธรรมราช สิชล 3 วัน 2 คืน-VZ

กำหนดวันเดินทาง :  มีนาคม - ธันวาคม  2565

วันแรก        สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินสุราษฎร์ธานี - เขาสก - เขื่อนรัชชประภา - เขาสามเกลอ หรือ “กุ้ยหลินเมืองไทย”- ถ้ำปะการัง - เข้าสู่ที่พัก
วันที่สอง      มอนิ่งซาฟารี - อุทยานเขานาในหลวง - สินมานะฟาร์มสเตย์ - เนินทรายเหมืองแกะ 
วันที่สาม      วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) - วัดเจดีย์ หรือ ไอ้ไข่วัดเจดีย์ - สนามบินสุราษฎร์ธานี - สนามบินสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการ สุราษฎร์ธานี เขื่อนเชี่ยวหลาน นครศรีธรรมราช สิชล 3 วัน 2 คืน-VZ

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทางราคาท่านละ
31 มีนาคม – 02 เมษายน 25659,999
21 – 23 เมษายน 25659,999
28 – 30 เมษายน 25659,999
05 – 07 พฤษภาคม 25659,999
12 – 14 พฤษภาคม 25659,999
19 – 21 พฤษภาคม 25659,999
26 – 28 พฤษภาคม 25659,999
09 – 11 มิถุนายน 25659,999
16 – 18 มิถุนายน 25659,999
23 – 25 มิถุนายน 25659,999
30 มิ.ย. – 02 ก.ค. 25659,999
07 – 09 กรกฎาคม 25659,999
14 – 16 กรกฎาคม 25659,999
21 – 23 กรกฎาคม 25659,999
04 – 06 สิงหาคม 25659,999
18 – 20 สิงหาคม 25659,999
25 – 27 สิงหาคม 25659,999
01 – 03 กันยายน 25659,999
08 – 10 กันยายน 25659,999
15 – 17 กันยายน 25659,999
22 – 24 กันยายน 25659,999
29 ก.ย. – 01 ต.ค. 25659,999
06 – 08 ตุลาคม 25659,999
20 – 22 ตุลาคม 25659,999
27 – 29 ตุลาคม 25659,999
03 – 05 พฤศจิกายน 25659,999
10 – 12 พฤศจิกายน 25659,999
17 – 19 พฤศจิกายน 25659,999
24 – 26 พฤศจิกายน 25659,999
01 – 03 ธันวาคม 25659,999
15 – 17 ธันวาคม 25659,999
22 – 24 ธันวาคม 25659,999

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม สุราษฎร์ธานี เขื่อนเชี่ยวหลาน นครศรีธรรมราช สิชล 3 วัน 2 คืน-VZ

 


Powered by MakeWebEasy.com