14 วัน มิดไนท์ซัน (สวีเดน – ฟินแลนด์ – นอร์เวย์ – เดนมาร์ก)-TG

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 8-HTC-TG14DMIDNIGHT

เฮลซิงกิ - เที่ยวชมเมือง - อิวาโล - ขี่กวางเรนเดียร์ – ฮัสกี้ซาฟารีฟาร์ม – นั่งรถสตอกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ – ซิตี้ออลล์ – เรือสำราญ Silja Line – เฮลซิงกิ – โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานตาคลอส – ฟาร์มกวางเรนเดียร์ – อิวาโล (ฟินแลนด์) – ลักเซล – ออนนิงสแวก – นอร์ธเคป (ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน) – ออนนิงสแวก ฯลฯ

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  14 วัน มิดไนท์ซัน (สวีเดน – ฟินแลนด์ – นอร์เวย์ – เดนมาร์ก)-TG

กำหนดวันเดินทาง : พฤษภาคม - สิงหาคม 2565

วันที่ 1   กรุงเทพมหานคร – สตอกโฮล์ม
วันที่ 2   สตอกโฮล์ม – พระราชวังหลวง - พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ – ซิตี้ออลล์
วันที่ 3   กรุงสตอกโฮล์ม - เมืองเก่า - เรือสำราญ Silja Line
วันที่ 4   เฮลซิงกิ – โรวาเนียมิ
วันที่ 5   หมู่บ้านซานตาคลอส  –  ฟาร์มกวางเรนเดียร์ – อิวาโล
วันที่ 6   อิวาโล (ฟินแลนด์) – ลักเซล – ออนนิงสแวก – นอร์ธเคป (ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน)
วันที่ 7   ออนนิงสแวก – อัลตา  – ทรอมโซ
วันที่ 8   ทรอมโซ – เบอร์เก้น  
วันที่ 9   เบอร์เก้น – สตาลไฮม์ – ล่องเรือชมซองฟยอร์ด – นั่งรถไฟสายโรแมนติก ฟลัม- ไมดรัล – วอส
วันที่ 10 วอส – ไกโล – ออสโล
วันที่ 11 ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ - พระราชวังหลวง - ล่องเรือ DFDS - โคเปนเฮเกน 
วันที่ 12 โคเปนเฮเก้น – เฮลซิงกอร์ - ปราสาทเฟรเดอริคส์บอร์ก – ปราสาทโครนบอร์ก – ช้อปปิ้งสตรอยเกต  
วันที่ 13 โคเปนเฮเก้น – เฮลซิงกอร์ - ปราสาทเฟรเดอริคส์บอร์ก – ปราสาทโครนบอร์ก – ช้อปปิ้งสตรอยเกต  
วันที่ 14 กรุงเทพมหานคร

อัตราค่าบริการ  14 วัน มิดไนท์ซัน (สวีเดน – ฟินแลนด์ – นอร์เวย์ – เดนมาร์ก)-TG

ราคาทัวร์ 189,900 บาท : 24 พ.ค – 6 มิ.ย / 20 มิ.ย – 3 ก.ค / 14-27 ก.ค / 11-24 ส.ค  2565


อัตราค่าบริการ                               

พ.ค. - ส.ค. 2565
ราคาผู้ใหญ่พักห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน189,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
28,000
เด็กอายุ 2-11 ปี (เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)179,900
เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี (ไม่เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)59,900
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ (TG) เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)
85,000-110,000
ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน (TG: BKK-ARN//CPH-BKK) หักคืนท่านละ28,000
กรณีมีวีซ่าเชงเก้นแล้ว หักเงินคืนค่าวีซ่าท่านละ3,500

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม  14 วัน มิดไนท์ซัน (สวีเดน – ฟินแลนด์ – นอร์เวย์ – เดนมาร์ก)-TG

 


Powered by MakeWebEasy.com