มหัศจรรย์..ซาปา ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก 4 วัน 3 คืน - FD

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 6-VN042

ฮานอย • ซาปา • หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต• น้ำตกสีเงิน • สะพานแก้วมังกรเมฆ • ตลาดซาปา • เขาฮามลอง • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • ถ่ายรูปชายแดนจีน+เวียดนาม+ลาวไก • วัดตามจุ๊ก • ทะเลสาบคืนดาบ • อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  มหัศจรรย์..ซาปา ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก 4 วัน 3 คืน - FD

กำหนดวันเดินทาง :  พฤษภาคม - มิถุนายน 2565

วันที่ 1   ดอนเมือง กรุงเทพฯ • สนามบินนอยไบ  • กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม               (-/-/-)
วันที่ 2   ซาปา • หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต• น้ำตกสีเงิน • สะพานแก้วมังกรเมฆ • ตลาดซาปา          (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่ 3   เขาฮามลอง • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • ถ่ายรูปชายแดนจีน+เวียดนาม+ลาวไก     (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่ 4   วัดตามจุ๊ก • ทะเลสาบคืนดาบ •  อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย • ดอนเมือง กรุงเทพฯ     (เช้า/กลางวัน/-)

อัตราค่าบริการ  มหัศจรรย์..ซาปา ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก 4 วัน 3 คืน - FD

วันเดินทาง 

วันเดินทางกลับจำนวนผู้ใหญ่เด็กไม่มีเตียงพักเดี่ยว
05 พ.ค.658 พ.ค.6525+1 14,999 13,999 3,000 
12 พ.ค.6515 พ.ค.6525+114,999 13,999 3,000 
19 พ.ค.6522 พ.ค.625+1 14,999 13,9993,000 
26 พ.ค.6529 พ.ค.6525+1 14,999 13,9993,000 
02 มิ.ย.6505 มิ.ย.6525+1 15,999 14,9993,000 
09 มิ.ย.6512 มิ.ย.6525+1 15,999 14,999 3,000 
16 มิ.ย.6519 มิ.ย.6525+1 15,999 14,999 3,000 
23 มิ.ย.6526 มิ.ย.6525+115,999
14,9993,000
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท

อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบินแล้ว**

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม มหัศจรรย์..ซาปา ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก 4 วัน 3 คืน - FD

 Powered by MakeWebEasy.com