มหัศจรรย์..ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงก์ 5 วัน 4 คืน - FD

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 6-VN46

ฮานอย • ซาปา • น้ำตกสีเงิน • สะพานแก้วมังกรเมฆ • หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต • ตลาดซาปา •เขาฮามลอง • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • ถ่ายรูปชายแดนจีน+เวียดนาม+ลาวไก • นิงก์บิงห์ • ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก • ฮาลอง • วัดตามจุ๊ก • ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง • ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง • ถ้ำสวรรค์

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  มหัศจรรย์..ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงก์ 5 วัน 4 คืน - FD

กำหนดวันเดินทาง :  พฤษภาคม - มิถุนายน 2565

วันที่ 1   ดอนเมือง กรุงเทพฯ • สนามบินนอยไบ  • กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม               (-/-/-)
วันที่ 2   ซาปา • น้ำตกสีเงิน • สะพานแก้วมังกรเมฆ • หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต • ตลาดซาปา              (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่ 3   ซาปา •เขาฮามลอง • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน •ถ่ายรูปชายแดนจีน+เวียดนาม+ลาวไก • ฮานอย      (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่ 4   ฮานอย • นิงก์บิงห์ • ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก • ฮาลอง • วัดตามจุ๊ก • ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง     (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่ 5   ฮาลอง • ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง • ถ้ำสวรรค์ • ฮานอย • กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ  มหัศจรรย์..ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงก์ 5 วัน 4 คืน - FD

วันเดินทาง 

วันเดินทางกลับจำนวนผู้ใหญ่เด็กไม่มีเตียงพักเดี่ยว
12 พ.ค.6516 พ.ค.6525+116,999 15,999 4,000 
26 พ.ค.6530 พ.ค.6525+1 17,999 16,9994,000 
02 มิ.ย.6506 มิ.ย.6525+1 17,999 16,9994,000 
09 มิ.ย.6513 มิ.ย.6525+1 17,999 16,999 4,000 
23 มิ.ย.6527 มิ.ย.6525+117,999
16,9994,000
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท

อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบินแล้ว**

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม มหัศจรรย์..ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงก์ 5 วัน 4 คืน - FD

 Powered by MakeWebEasy.com