มหัศจรรย์..เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง หมกโจว สะพานกระจก 4 วัน 3 คืน-FD

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 10-BTVN45

**เดินทาง : กรกฎาคม - ตุลาคม 2565** ฮาลอง • ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง • ถ้ำสวรรค์ • NIGHT MAKET ฮาลอง • นิงบิงห์ • ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก • ฮานาม • วัดตามจุ๊ก • ฮานอย • เมืองหมกโจว • สะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลก • ไร่ชาหมกโจว • ทะเลสาบคืนดาบ • สะพานแสงอาทิตย์ • วัดหง๊อกเซิน

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  มหัศจรรย์..เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง หมกโจว สะพานกระจก 4 วัน 3 คืน-FD

กำหนดวันเดินทาง :  กรกฎาคม - ตุลาคม 2565

วันที่ 1   ดอนเมือง กรุงเทพฯ • สนามบินนอยไบ  • ฮาลอง • ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง • ถ้ำสวรรค์ • NIGHT MAKET ฮาลอง                     (-/กลางวัน/เย็น)
วันที่ 2   ฮาลอง • นิงบิงห์ • ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก • ฮานาม • วัดตามจุ๊ก • ฮานอย              (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่ 3   ฮานอย • เมืองหมกโจว •  สะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลก • ไร่ชาหมกโจว          (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่ 4   หมกโจว • ฮานอย • ทะเลสาบคืนดาบ • สะพานแสงอาทิตย์ • วัดหง๊อกเซิน • กรุงเทพฯ     (เช้า/กลางวัน/บั๋นหมี่)

อัตราค่าบริการ  มหัศจรรย์..เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง หมกโจว สะพานกระจก 4 วัน 3 คืน-FD

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม มหัศจรรย์..เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง หมกโจว สะพานกระจก 4 วัน 3 คืน-FD

 Powered by MakeWebEasy.com