มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ ชมโชว์สุดอลังการ 3 วัน 2 คืน - VZ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 10-BT-VN084

ดานัง • นั่ง Cable Car สู่บาน่าฮิลล์ • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • ชมโชว์สุดอลังการ Hoi An Impressions Theme Park • สะพานมังกร • วัดลินห์อึ๋ง • ช้อปปิ้งตลาดฮาน

Share

Share

รายละเอียดโปรแกรม  มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ ชมโชว์สุดอลังการ 3 วัน 2 คืน - VZ

กำหนดวันเดินทาง : มิถุนายน - ตุลาคม 2565

วันที่ 1   สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง  • นั่ง Cable Car สู่บาน่าฮิลล์               (-/-/เย็น)
วันที่ 2   บาน่าฮิลล์ • หมู่บ้านกั๊มทาน  • นั่งเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน  • ชมโชว์สุดอลังการ  Hoi An Impressions Theme Park • ดานัง      (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่ 3   สะพานมังกร • วัดลินห์อึ๋ง • ช้อปปิ้งตลาดฮาน • สนามบินดานัง • กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ  มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ ชมโชว์สุดอลังการ 3 วัน 2 คืน - VZ

วันเดินทาง 

วันเดินทางกลับจำนวนผู้ใหญ่เด็กไม่มีเตียงพักเดี่ยว
03 มิ.ย.6505 มิ.ย.6525+114,99913,9993,500
08 ก.ค.6510 ก.ค.6525+113,99912,9993,500
15 ก.ค.6517 ก.ค.6525+112,99911,9993,500
29 ก.ค.6531 ก.ค.6525+114,99913,9993,500
12 ส.ค.6514 ส.ค.6525+1 14,999 13,999 3,500
26 ส.ค.6528 ส.ค.6525+113,999 12,999 3,500
26 ส.ค.6528 ส.ค.6525+113,999 12,999 3,500
09 ก.ย.6511 ก.ย.6525+113,999 12,9993,500
23 ก.ย.6525 ก.ย.6525+113,999 12,9993,500
07 ต.ค.6509 ต.ค.6530+113,999 12,999 
3,500
14 ต.ค.6516 ต.ค.6525+114,999 13,9993,500
21 ต.ค.6523 ต.ค.6525+114,999 13,999 3,500
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท

อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบินแล้ว**

ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ ชมโชว์สุดอลังการ 3 วัน 2 คืน - VZ

 Powered by MakeWebEasy.com